Philips 930A - poznámky z renovácie a opravy

Autor. V.Cingel. 3/2015 - Fotografická dokumentácia detailov rádia Philips 930A, poznámky potrebné pri oprave

Toto rádio predstavuje klasiku v typoch, nazývaných "kaplnka". Je veľmi obľúbené medzi zberateľmi a p. M.Beran k nemu spracoval veľmi detailný servisný návod, pre obidva typy, líšiace sa v napájaní:

Servisný návod Philips 930A - napájanie striedavým prúdom.
Servisný návod Philips 930C - napájanie jednosmerným prúdom.

Pri oprave tohto rádia sme získali exemplár vo veľmi zachovalom stave. Na rádiu chýbali len dva ovládacie gombíky a odlaďovací anténny kondenzátor na zadnej stene. Na zadnej stene (viď fotografie ďalej) je upevnená cievka odlaďovača, rozmery - priemer 50 mm, výška papierovej trubky 80 mm, výška cievky 70 mm, navinutá je vf lankom obaleným bledozeleným hodvábom.

Kondenzátorový blok bol zachovalý, avšak hlavné filtračné kondenzátory C6, C11, C12, C13, C14 boli s veľkými zvodmi, tak sme to opravili tak, aby sa zachoval celý kondenzátor nepoškodený, len sa odspájkovali prívody a viditeľne sa prispájkovali miniatúrne elektrolytické kondenzátory, dimenzované na 350V (viď obrázok dole). Boli prepálené dva odpory, R9 - do trubičky sa umiestnil miniatúrny odpor M1 a odpor R11 - ten sa premostil odporom 3k3 dimenzovaný na 5W.

Väzobný kondenzátor C8 a C10 mali síce trošku zvod, ale len mierne ovplyvňovali mriežkové predpätie, tak sme ich nechali v pôvodnom stave.

Po týchto malých opravách, prístroj funguje na prvé zapojenie, potrebuje dobrú anténu a tiež dobré uzemnenie.

Nezabudnite skontrolovať prepínač sieťového napätia, aby bol v polohe 220-240 V.

Sekundárne vinutie sieťového transformátora je 2x 400 ohmov, a dáva cca 2x 200V striedavé naprázdno.
Vždy obdivujem žiarovky Philips v týchto rádiách, aj po 80 rokoch, stále svietia.

Sken stupnice nájdete v našej databáze.

Detaily rádia, šasí a súčiatok, ako aj reproduktoru, nájdete na priložených fotografiách.Reproduktor - magnetický kmitací systém

Dokumenty :: 30-te roky, Dokumenty :: Philips - servis, Dokumenty :: Renovácie
Vytvorené: 22.3.2015