Philips 514A - 516A - servisné poznámky a fotoalbum

(c) 5/2012 - 10/2020 - V.Cingel, doplnil P.Holman

Philips 516A - rok výroby 1940/1941.

Ide o pomerne bežný rádioprijímač, ktorý nájdete na takmer každej burze alebo u každého zberateľa. Veľmi podobný prístroj z tohto obdobia je aj model 514A. V zahraničnej verzii sa vyrábal aj pod označením Aachen D60 (s elektrónkami triedy A). Je to superhet, s mf 128kHz, s prepracovaným NF stupňom, kde sú aplikované pomerne komplikované spätné väzby z výstupu VT transformátora, upravujúce NF charakteristiku prijímača. Indikáciu vyladenia zabezpečuje vzácne magické oko EMF1, kombinované s nf pentódou. Tento prístroj má výrobné číslo: P219746 P01, Philips 516A-14.

Schéma je na tejto linke.Rádiá tohto typu bývajú často vo veľmi dezolátnom stave. Je to hlavne kvôli asfaltovým kondenzátorom, ktoré mnohé majú chyby (zvod, nedostatočnú kapacitu, alebo sú jednoducho rozlomené), ďalšou záludnosťou sú červené odpory s "čiapočkami", ktoré niekedy na dotyk jednoducho z telieska odpadnú. Drôtené prepoje sú izolované tmavohnedou bužírkou. Kábliky k výstupnému transformátoru a dlhšie vodiče sú robené tenkými vodičmi s farebnou tvrdou plastovou izoláciou, lámu sa pri ohybe, preto narábajte s nimi opatrne.


Pôvodný nálezový stav prijímača

Tento model, ktorý bol renovovaný, bol už dostatočne napadnutý dobovým "kutilom" tak preto neuvádzame veľa detailných fotografií, lebo nie sú z originálneho prístroja. Pri oprave tohto exempláru bola dovnútra zapojená úplne nová NF časť, koncovú EBL1 nahradila EBL21 (trošku presoklovaná, kvôli g1, ale originálna pätica ostala na mieste), a namiesto vzácnej EFM1 bola použitá EF22 (jej strieborná hlavička presne pasuje do otvoru magického oka a pôsobí zaujímavo, aj keď nesvieti). Pre EF22 bolo treba vyrobiť predpätie -2V z predpätia -6V pre koncovú elektrónku.

Výstupný tranformátor poskytuje okrem primárneho a sekundárneho vinutia, aj pomocné vinutie so štyrmi vývodmi, pre tri spätné väzby. Na ďalšom obrázku je navíjací predpis VT, ktorý zostavil p.Korecký.


Ohmický odpor: 5-6: 28 ohmov, 6-7: 28 ohmov, 7-8: 566 ohmov, 3-4: 3 ohmy, 1-2: ??? prerušené

V prístroji bol dynamický budený reproduktor, budiaca cievka má odpor 1100 ohmov, ale Baudyš neuvádza v schéme dynamický reproduktor. Budiaca cievka bola zapojená klasicky medzi plus póly filtračných kondenzátorov. Impedancia kmitačky je 8 ohmov. Reproduktor má v strede kmitačky pripevnený malý plastický lievik.


Dynamický budený reproduktor - v Philips 516A je to zriedkavé prevedenie.

V Baudyšovi chýba v schéme prepojenie primáru druhého stupňa mf na + anódové napätie, zároveň AVC kondenzátorček 18 pF nejde z odbočky primáru druhého mf na diódu ale priamo z anódy EF9, odbočka na primáre v cievkovej súprave nie je. MF vinutia majú odpor 128 ohmov, odbočka na sekundáre druhého stupňa je na 100 ohmov.

Medzifrekvencie boli nastavené presne na 128 KHz, neskutočné je to, že aj po toľkých rokoch, boli hrnčekové kondenzátory v naprostom poriadku - (oranžové 70pF) paralelne pripojené k mf vinutiu pásmových filtrov. Hliníkovým hrnčekovým kondenzátorovým trimrom 30pF sa dala frekvencia filtra meniť mierne (cca +/- 10kHz).

Oscilátor kmital na týchto krajných frekvenciách (prepokladáme, že sa nikto "nehral" s jeho nastavením), čo zodpovedá príslušným frekvenciám jednotlivým prijímaných pásiem:

Pásmo
Osc dolná
Osc horná
Pásmo dolná
Pásmo horná
DV
275 kHz
515 kHz
-mf
147 kHz
387 kHz
SV
626 kHz
1,604 kHz
-mf
498 kHz
1,476 kHz
KV
5,8 MHz
18,8 MHz
+mf
6 MHz
19 MHz

Po kontrole s frekvenciami v Baudyš schéme, DV majú mať kmitočet až do 413kHz, ale vzhľadom na to, že paddig 1505 pF bol originálny asfaltový kondenzátor, tak bol na DV ponechaný nižší horný kmitočet, jediná prijímaná stanica na 270kHz hrá, tak tento rozsah sa nechal bez doladenia. SV boli naladené takmer presne, pri prelaďovaní sa dá chytiť desiatka staníc. Na KV sa musel doladiť súbeh oscilátora a vstupných obvodov na hornom kmitočte, a to trimrom pod šasí, ktorý tvorí vinutý trimer - privinuli sa tri závity aby sa znížil horný kmitočet asi na 17,5 MHz. Aj na krátkych vlnách ide nájsť dosť veľa staníc. Pri dolaďovaní postupujte v tomto poradí: KV (najmä oscilátor), potom SV a nakoniec by DV mali byť automaticky naladené (DV sa dajú doladiť totiž už len padingovým kondenzátorom 1505 pF). Pri oprave bol vymemený padding na SV 584 pF, lebo pôvodný mal kapacitu až niekde okolo 1700pF (zlý).

Na ďalšom obrázku uvádzame nastavovacie body pre ladenie.Ladiace body

Samostatnú kapitolu tvoril ladiaci systém, ktorý má celkom tri lanká a dve pružinky. Na ďalšom obrázku máte nakreslený celkový nákres (vďaka p.Kálazimu, ktorý mi poslal aj detailné fotky a nákres kolieska). Zostavenie celé systému vykonajte tak, že ladiaci kondenzátor uplne otvoríte, ručičku dáte do krajnej pravej polohy (pohľad na stupnicu zpredu), malým drievkom zafixujte otáčanie zadného kolieska na oske stupnice. Najprv natiahnite zelený náhon, tak sa už dá ladiť, ale stupnica nič neukazuje. Potom natiahanite modrý náhon a nakoniec napnite červený náhon. Drevený fixačný kolík dajte preč a mosadznými maticami na bovdene trošku napnite bovden. Potom ladenie už ide úplne ľahko.Ladiace náhody a mechanizmus (foto p.I.Kálazi).


Kompletné umytie šasí, doplnenie chýbajúcej pätice na AZ1, vybrúsenie skorodaných častí.


Prístroj dostal novú, funkčnú NF časť, potenciometre sú novšie, Tesla, vidno presoklovanie EBL21.


Štruktúra originálneho brokátu. Krycia látka reproduktora, po opratí sa do nej natiahol tenký drôtik na napnutie.


Skrinka prešla kompletnou úpravou, morením a nalakovaním polomatným lakom.
Brokát bol tiež kompletne vymenený za nový, s veľmi podobnou štruktúrou.

5/2012 P.Holman - 516A

Nakoľko som mal v ruke niekoľko prijímačov Philips 516A, nedá mi nereagovať na poznámky z renovácie tohto prijímača. V prijímači sa v predzosilňovacom stupni používa elektrónka EFM1 (EFM11 je v D60 Aachen), ktorá je uložená aj s anódovými rezistormi v kovovom obale. Budený reproduktor používali prvé prijímače (sú vzácnejšie). Elektrolytický kondenzátor sa pri sieťovom transformátore nenachádza, používali sa dva mokré el. kondenzátory v rade za druhou MF.

Zvláštnu pozornosť si zasluhuje koncový stupeň a výstupný transformátor. Tieto výstupné transformátory sa často kazili (prerušený primár). Chybný výstupný transformátor je najlepšie dať previnúť. Stálo by za to väčšie jadro, tento transformátor je na doraz. Horné pomocné vinutia výstupného transformátora majú málo závitov, myslím že po 20, spodné má ich niekoľko stoviek (asi 300). Ďalšou záludnosťou je potenciometer M65/50k na reguláciu hlasitosti. Kvôli fyziologickej regulácii má vyvedenú odbočku. Dá sa opatrne rozobrať a skrátením upraviť bežec - tým pádom použiť ešte nevybehanú odporovú dráhu, čo zachováva pôvodný potenciometer. Ak je potenciometer zničený, odporúčam náhradu 1M/G s paralelnou kombináciou rezistorov zapojených v sérii zhora 1M8 a 47 - 56k. Medzi rezistory sa zapojí fyziologická regulácia. Neodporúčam zapájať rezistor okolo 50 k (nutný paralelný kondenzátor M1) do studeného konca náhradného potenciometra hlasitosti, kvôli zachovaniu fyziológie. RC člen pripojený na fyziologickú odbočku odvádza zo spätnej väzby nízke kmitočty (ak sa dobre pamätám 40 Hz). V najhoršom sa fyziológia nemusí použiť.

V koncovom stupni, ktorý sa chystám uverejniť neskôr, sú tri spätné väzby. V ich obvodoch odporúčam preveriť hodnoty rezistorov a hlavne kondenzátorov. Pri správnych hodnotách súčiastok spätné väzby nespôsobujú problémy. Výmena kondenzátora 47k z anódy EFM1 na prvú mriežku EBL1 má byť samozrejmosťou (zlý prístup). V tomto zapojení zvlášť odporúčam preveriť rezistor 1k v prvej mriežke EBL1, ktorého zväčšená hodnota môže spôsobiť nepríjemnosti. Netreba zabúdať na necnosť zakmitávania niektorých EBL1 pri vyšších tónoch. S dobrou EBL1 koncový stupeň poskytne zážitok z reprodukcie čo do sily aj kvality.

V prijímači Philips 516A stojí za pozornosť trojdiódová detekcia, ktorá sa vyskytuje zriedkavo (Telegrafia / Tesla – prijímač Liberátor, Philips 752/3 A na tento účel používa EAB1). Pri jej poruche prijímač na všetkých rozsahoch kmitá. Tretiu diódu zastáva brzdiaca mriežka MF elektrónky EF9. V tomto prípade spôsobuje kmitanie prijímača zlý kondenzátor M1 v obvode brzdiacej mriežky EF9. Kondenzátor 68k v obvode AVC musí byť tiež bezchybný, lebo jeho zvod by sa aj tu vážne prejavil (obvod s vysokými impedanciami). Tiež odporúčam vymeniť blokovací kondenzátor 4k7 z anódy EBL1 na kostru, lebo jeho zvod a skrat môžu okrem iného vážne ohroziť výstupný transformátor.

Philips 514A - doplnil V.Cingel, 10/2020

Predchodcom, trošku jednoduchším čo sa týka zapojenia NF, bol Philips 514A. V tomto je nf signál piamo po detekcii privedený na g1 EBL1, i tak rádio poskytuje veľmi veľký hudobný výkon. Zapojenie vf časti je úplne rovnaké, aj ladenie je rovnaké. Dajte si pozor pri nastavovaní medzifrekvenčného zosilňovača, je na 128kHz, zvykne sa rozpískať, resp. kmitá na 128kHz. Kmitanie ľahko odhalíte tak, že nameriate na detekčnej dióde pre AVC veľké napätie, cca -30V. Pískanie sa odstránilo výmenou všetkých filtračných kondíkov v napájaní, všetky tieniace spoje sa podoťahovali, EF9 sa prestriekal obal magnetickým náterom pre vylepšenie tieniacich vlastností. Potom kmitanie prestalo a mf sa dal pomocou zlaďovacej procedúry pre superhet naladiť na potrebnú charakteristiku.

Dole, prikladáme aj fotku zo zapojenia pod šasí, pred renováciou, sú tam vymenené asi 3 súčiastky ale okrem toho nič iné. Aby ste mali predstavu ako to v originále vyzerá.Dokumenty :: Philips - servis, Dokumenty :: Renovácie
Vytvorené: 5.5.2012