Autorádio INSA typ 7447A - renovácia

(c) V.Cingel, 8/2009

Tento prístroj sa objavil v autoveteránskych kruhoch. Popri renovácii som sa pokúsil spísať a zdokumentovať celý proces opravy tohto ojedinelého autorádia vyrábaného zaniknutou firmou INSA, Praha. Možno povedať, že je to asi prvé autorádio domácej produkcie, datované na roky tesne po 1945, využívajúc pravdepodobne vojenskú súčiastkovú základňu.

Priložené sú aj schémy ako aj výkresy mechanických častí. V schéme zapojenia je veľmi zaujímavo riešený mf zosilňovač s tromi mf filtrami. Pozn: v meniči bol vibrátor s jedným vypáleným párom kontaktov, preto som prepojil prepínanie na druhý pár a do sekundáru meniaceho transformátora sa dali dve usmerňovacie diódy, tie samozrejme neboli v pôvodnom zapojení. Rádio má SV a KV a je veľmi citlivé. Po konštrukčnej stánke je to unikát, perfektne mechanicky zvládnuté, miniatúrne rozmery a dobre premyslené na svoju dobu. Škoda, že sa nepokračovalo v tejto dobrej tradícii aj v ďalšej ére výroby autorádií na území ČSR a neskôr ČSSR.

Súvisiace články: renovácie autorádií Philips 258/259/268/269B, Philips NX570V, Telefunken IA39.

1. Úvod

Toto autorádio možno klasifikovať pravdepodobne ako prvé autorádio, ktoré vyrábala domáca firma. Podľa všetkých indícií (elektrónky radu 21, skratka NÚC na letáčiku – Najvyšší cenový úrad, vznikol v roku 1946 ) možno datovať jeho výrobu po roku 1946, i keď sa v prístroji použili niektoré súčiastky staršieho dátumu, napr. výstupný transformátor s dátumovou pečiatkou 1942, konektory sú údajne z dielne vojenských firiem (Luftwafe). Možnože sa vyrábalo skôr a znárodnením sa len tento sortiment dostal pod kontrolu NÚC. Firma INSA bola menšou firmou, tak pravdepodobne išlo o kusovú výrobu. Je zaujímavé, že v análoch firmy Tesla n.p. sa nespomína znárodnenie firmy INSA. (znárodnenie pod Tesla n.p. prebehlo v roku 1946).

2. Mechanická konštrukcia

Prístroj je zostavený z dvoch samostatných kovových skriniek, jedna obsahuje rádio, druhá obsahuje reproduktor a menič anódového napätia s vibrátorom. Skrinky sú vyrobené z oceľového plechu, 1mm hrubého. Na bokoch skriniek sú privarené oceľové pásiky s otvormi, z plechu hrubého 1,5 mm. Povrchová úprava je tmavo-zeleným lakom, s „zmrštenou“ textúrou.

Šasí je pomerne nízke, z oceľového plechu 1mm. Súčiastky sú veľmi účelne uložené, takže sa dosiahol miniatúrny rozmer prístroja. Stupnica je z plexiskla, zakrytá s hliníkovým rámikom, nastriekaným na čierno. Ladiaci prevod je cez dve mosadzné kladky. Gombíky sú vyrobené z kovu, pravdepodobne z duralu, nastriekané na čierno.

Výkresy skrinky a niektorých mechanických detailov sú spracované v priloženom súbore INSAvykresy.pdf.

INSAvykresy.pdf

3. Elektrická konštrukcia

Ako bolo spomínané, rádio sa delí na dve časti – vlastné rádio (superhet) a menič anódového napätia s vibrátorom.

3.1. Rádio

Zapojenie je s elektrónkami typu 21, je to pomerne klasický superhet, s tým rozdielom, že v medzifrekvenčnej časti obsahuje 3 pásmové priepuste, namiesto dvoch. Funkcie elektróniek sú nasledovné:

E1: ECH21 – oscilátor a zmiešavač
E2: EF22 – prvý medyifrekvenčný stupeň
E3: ECH21 – druhý medyifrekvenčný stupeň a nf predzosilňovač
E4: EBL21 – detektor, AVC a koncový nf stupeň

Rádio pracuje s pomerne nízkym anódový napätím, koncová elektrónka má plné napätie, cca 190-200V. Postupne cez deliče napätia sa anódové napätie zráža asi na max 150-160V, o čom svedčí aj použitie filtračných kondenzátorov na napätie 160V (krabicového 2mikroF typu BOSCH) a ostatné kondenzátory (keramické, Siemens) sú na napätie 160V a 250V.


Pozn: vo vf časti nebolo celkom možné prezrieť ako sú zapojené vstupné cievky (označené otáznikom), kapacitu použitá v oscilátore, pravdepodobne 10 pF (údaj čiatočne zmazaný), kapacity v mf filtroch a sériový odpor v oscilátore (zabudol som ho odmerať, odhadujem že bude od 50 - 100 ohmov).

INSAschema.pdf

Po premeraní mf filtrov (posledný bol rozladený, prvý a stredný nie) boli mf filtre nastavené na kmitočet okolo 465kHz. Tento údaj je orientačný, odčítaný z generátora, takže sa môže líšiť o nejaké kiloherze oproti tomu, čo výrobca predpisuje. To ale nevieme.

Odpory sú typu Always, červené a šedé. Niektoré vykazovali poruchu, chybný kontakt pliešku ku odporovej vrstve, tak boli vymenené za Always a Tesla (natreté potom na červeno). V katóde koncovej elektrónky je pravdepodobne ku katódovému odporu pripojený aj filtračný elektrolyt (hlinikový valec Always), ale zdá sa mi, že bol do prístroja pripevnený dodatočne, na boku šasí. U druhého prístroja (na fotografii ďalej), ktorý sa našiel, tiež chýba, takže o tomto kondenzátore nie je jasné či v prístoji má byť alebo nie.

Ďalším rozdielom v týchto dvoch prístrojoch je vf tlmivka, v jednom prístroji nie je a v druhom je pripevnená v oblasti druhého mf stupňa, dole na šasi. Ak budú informácie o jej zapojení, tak to do článku doplníme. Rozdiely medzi prístrojmi sú viaceré, za zmienku stoja aj chýbajúce zrážacie odpory v anódovej vetve napájania, v blízkosti kondenyátora Bosch.

3.2. Menič

Ide o pomerne jednoducho konštruovaný menič. Je napájaný zo 6V napätia, o čom svedčia aj žeraviace obvody v rádiu - sú pospájané paralelne a v meniči sa zo 6V pomocou odporového deliča (veľké tmavozelené smaltované odpory) vyrába cca 3V na napájanie meniča W. Gl. 2,4A. Je to menič, ktorý sa používal vo vojenských prístojoch, takže i podľa tohto možno usúdiť, že firma pracovala s vojenskými skladovými zásobami.


Na vstupe je filter proti rušeniu pozostávajúci z dvoch tlmiviek a dvojitého krabicového kondenzátora. Vibrátor pracuje v synchrónnom móde, jeden pár kontaktov č. 1-3 prerušuje primárne obvody transformátora a druhý pár 4-6 prepína polaritu napätia zo sekundáru transformátora. Keďže primárne kontakty boli pokazené (zlepené od veľkého prúdu), tak bol vibrátor rozobratý, kontakty opravené, bola nastavená prítlačná sila na kotvu vibrátora a primárne vinutie bolo prehodené na druhý, nepoškodený pár kontaktov. Potom sa ale do sekundáru museli dať dve usmeňovacie diódy (KY705) aby sa získalo usmernené napätie. Detaily takejto opravy nájdete ďalej na obrázkoch alebo aj v tomto článku. Výstupné elektrolyty (Always) sa zrenovovali a originálnych trubičiek sa dali nové elektrolyty, 10 a 20mikrofaradov na 450V.

Vibrátor vyrába naprázdno asi 350-360V. Po záťaži na odber 40mA klesne jeho napätie na asi 200V, čo pre napájanie elektróniek radu 21 plne postačuje. Celý prístroj aj so žeravením odoberá z batérie 6V asi 5A. Ostatné elektrické parametre nájdete v priložených schémach uložených v súbore INSAschema.pdf vyššie. V súbore je aj tabuľka analogických vibrátorov z produkcie Tesla, ktoré majú rovnaké zapojenie a päticu.

Medzi rádiom a meničom je použitý konektor, ktorého druhú časť sme nemali, tak sa odliala z epoxydu a pomocou mosadznych kolíkov priemeru 2,5mm sa spravila štvorica kolíkov konektora. Káblovanie sa spravilo z nových autokáblov priemeru 2,5mm, schovaných v dobovej tkaninovej „bužírke“. Originálna bola veľmi zničená, bola napustená ešte najakým lakom, alebo olejom. Dĺžku káblov nerobte veľkú, lebo dvomi vodičmi tečie spomínaných 5A (od batérie k vypínaču a späť do meniča). V tomto prístroji bol ale vypínač na potenciometri hlasitosti totálne spálený, spomínaným prúdom, tak vypínač bol urobený externe, pri vstupe napätia do meniča. Umiestnenie vypínača, prípadne poistky si však veteránista zvolí podľa konštrukčných detailov automobilu, kde toto rádio umiestní.


Dobový letáčik, reklama (dodal: J.Půlpán ČR)


Nálezová stav rádia, takmer všetko zachovalé, prasknutý rámik okolo stupnice, odtrhnuté prívodné káble a anténa.


Autorádio z profilu, na svoju dobu veľmi atraktívny design


Stav po renovácii, povrchová úprava sa nerobila, na plechu je "kožený" vráskavý zelenovojenský lak.


Výrobný štítok autorádia.


Vľavo oscilátorová cievka, vpravo vstupné cievky


Konštrukcia mf filtra


Výstupný transformátor, od firmy Henry Radio, datovaný 12.5.1942.


Pohľad z vrchnej strany.


Pohľad z ľavej strany. Na potenciometri bol vypínač, ale asi zhoreli kontakty, lebo pri 6V napájaní rádio "žerie" 4,5A.


Pohľad zo zadu.


Pohľad z pravej strany.


Pohľad z prednej strany.


Usporiadanie pod šasí. Súčiastky od Always, Siemens a Bosch.


Vnútro vibrátora W. Gl. 2,4A. Bolo treba rozlepiť spálené kontakty a nastaviť prítlačnú silu na optimálne vibrovanie.
Konštrukcia meniča (diódy tam nepatria)


Menič z druhej strany, filtračná tlmivka anódového napätia, filtračné kondenzátory 8 a 16mF od firmy Always.


Reproduktor bol zabalený vo veľmi riedkej látke, klasický dynamický s pernamentným magnetom.


Reproduktor zpredu, brokátová látka bola potrhaná, tak sa vymenila za podobnú.


Obidve skrinky sa spájajú mohutným konektorom, jeden diel bol pri rádiu (ľavý), druhý diel (pravý) bolo treba vyrobiť ako repliku odliatím z epoxidu.


Sken stupnice.

Našiel sa druhý kus.
Foto J.Košta ČR.
U tohto prístroja neviem identifikovať katódový kondenzátor pre EBL21 a dole pod šasí je nejaká vf tlmivka.
Pri kondenzátore BOSCH chýbajú zrážacie odpory. Pätice sú dve bakelitové a dve pertinaxové.
Prívodné káble aj ich krytie je rovnaké ako v prvom prístroji.A keďže chýbal reproduktor, tu je pokus o výrobu repliky.

Dokumenty :: Autorádiá, Dokumenty :: Renovácie
Vytvorené: 12.8.2009