Telegrafia C-Dur - servisné poznámky

2/2009 V.Cingel - Stručný popis prístroja - Telegrafia C-Dur je štvorrozsahový (DV,SV,KV1,KV2) superhet, mf:470kHz, v sérii s anténou má dva odlaďovače (dnes už nepotrebná vec). Na nf zosilnenie je použitá zaujímavá kombinovaná elektrónka EFM11 (mag.oko, pentóda) a tomu zodpovedá aj dosť zaujímavé zapojenie v katódových obvodoch mf, mag. oka a nf predzosilnenia. Tam je uplatnená jednak regulácia AVC (dióda z EBF11, spätná väzba v katóde EBF11 previazaná s katódovým odporom v EFM11). K tomu je potrebné pridať dvojitý potenciometer regulácie hlasitosti, kde okrem nf signálu sa potenciometrami prenáša aj jednosmerné predpätie na mriežku EFM11. NF prezosilovač a nf koncový zosilovač majú ešte medzi anódami zapojenú frekvenčnú väzbu. Čo nie je nakreslené v Baudyšovi, malý premenlivý kondenzátor v oblasti regulovania hlasitosti je spriahnutý s regulovaním väzby cievok v druhom mf filtry, čím sa docieli dosť silná regulácia pásma v oblasti vysokých nf kmitočtov. V Baudyšovi je nakreslený vypínač v anódovej väzbe, ale ten som v prístroji nenašiel, kondenzátor C45 1n je priamo priletovaný na zem.

Niektoré veličiny namerané na hotovom, opravenom prístroji.
Odpor vinutia výstupného transformátora, primár
424 Ohmov
U na katóde ECH11(prístroj bez signálu)
5,4 V
U na katóde EBF11
8 V
U na katóde EL11
5,6 V
U na g1 ECH11 (digitálny voltmeter 10Mohm vstup)
2,7 V
U na dióde pre AVC v EBF11
1,4 V

Nálezový stav

Rádia Telegrafia z tejto doby sa vyznačovali typickým mf krytom z hliníkového plechu, s vytlačeným logom T v krúžku na vrchnej strane. Prístroj, ktorý som získal nemal originálne trafo, tak ako väčšina týchto prístrojov. Na tomto prístroji je dosť zložitá ladiaca mechanika: treba odšroubovať 2 šrouby držiak prepínacej ručičky, plus povoliť šroubičku kde je uchytená vratná pružinka. Potom je treba uvoľniť 4 šroubičky s krycím papierom stupnice. A na záver 3 šroubičky, ktoré držia vodorovný klzák pre ukazovateľ. Aby to nebolo všetko, tak uvoľnite potrenciometer hlasitosti - 2 šroubičky, odletujte zdroj a repro káble od pertinaxovej prípojky a uvoľnite 2 šroubičky, čo držia magické oko. Keď sa vám to celé uvoľní (a zosype v prístroji), tak potom sa dá šasí vybrať :)

Na opravu potrebujete veľký stôl, lebo všetky tie káble, pružinky a tieniace káble k potenciometrom nie je dobré hneď dať dole. Dajte preč všetok prach, šasí umyte. ZInok na prístrojoch Telegrafia bol tmavší a nie je obyčajne skorodovaný. V tomto prípade bol vyčistený aj veľmi jemnou oceľovou vlnou, povysávaný a natretý konzervačným olejom Kontox 101.


Nálezový stav - pomerne dobrý i keď veľmi špinavý. Okrem trafa všetko originálne.


Skrinka jemne poškodená, vpravo dole na boku prasklina, ktorá sa ľahko zlepila


Detail uchytenia klzáku s ukazovateľom ladenia. Dole je spomínaný papierový kryt pod stupnicou.


Pohľad zpredu. Nasleduje séria fotografií s vyčisteným šasí a mechanikou. Okrem klzáku tu vidíte ukazovateľ s ručičkou, čo ukazuje vlnové rozsahy - pozor nestraťte vratnú pružinku.


Pohľad zpredu, detail na napnutý ladiaci prevod a koleso na ladiacom kondenzátore.


Pohľad z ľava. Vľavo je celok s magickým okom a vpravo dvojitý potenciometer hlasitosti s oddeľovacími kondenzátormi. K nim idú tienené káble.


Zapojenie spojovacej pertinaxovej doštičky na šasí s farebným označením prívodných káblikov.
Pri oprave tohto prístroja sa veľmi hodil externý zdroj rozmanitých napätí, lebo uľahčuje prácu s prístrojom.


Pohľad zo zadu. Vľavo vidno gombík ladenia odlaďovača. Pri nastavovaní ho pootočte na najvačšiu hlasitosť prístroja.


Toto bola tragédia. Takmer všetky odpory na prvý pohľad dobre vyzerajúce, sa pri dotyku rozsypali. Boli nahradené rovnakými hodnotami a nové odpory boli natreté červenou akrylátovou farbou. Ich výmenu rozpoznáte pri pozornom študovaní na pohľade pod šasí ďalej.


Tieniace káble na prvý pokus vyzerali tiež dobre, ale i najmenší problém počuť v hlasitom praskaní v prístroji. Preto sa odletovali, očíslovali, kovové tienenie sa odvinulo a opäť navinulo na nový kvalitný vodič rovnakej hrúbky a farby. Toto bola robota asi na 2 hodiny, celkom zábavná :)


Pohľad pod šasí. Možno rozpoznať na doštičke vpravo vymenené odpory R6, R7, R20 a R19. Kondenzátory boli tiež všetky vymenené a zaliate do originálnych trubičiek. Na obaly kondenzátorov sa vyrobili nálepky, tu sú zoskenované niektoré nálepky z tohto prístroja. Na tlačiarni ľahko spravíte repliku.

Cievky boli od pertinaxu odtrhnuté, tak sa prilepili minutovým epoxidom. V strede prístroja vidíte krátky bowden, ktorým sa ovláda mechanicky pásmová priepusť v 2.mf trafe.


Toto je celkový prístroj po zostavení. Brokát sa vyčistil prípravkom HG na dekoračné látky. Stačí trochu streknúť na povrch a polovlhký brokát jemne vytierať čistou handrou. (Stredný gombík nie je originálny, ale je takmer úplne rovnaký). Stupnica bola veľmi zachovalá, tak sa spravil sken.


Detail na gombík na ovládanie vlnových rozsahov.


Hotový prístroj. Trafo bolo trochu upravené, aby tak nekričalo, plechy sa natreli čiernou matnou farbou, elektrolyty sa odstránili a boli nahradené jedným dvojitým 2x50mikroF (schovaný za trafom). Tú bielu prívodnú šňúru si samozrejme odmyslite :).

Prístroj je veľmi citlivý, večer sa dajú chytiť desiatky staníc, na všetkých pásmach.

Dokumenty :: Renovácie, Dokumenty :: Servisné návody
Vytvorené: 16.2.2009