Telefunken - Gala Koncert - servisné poznámky

Upozornenie: Tento servisný návod je určený prevažne pokročilým zberateľom a opravárom. Autor neručí za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť čitateľovi z použitia informácií, návodov a postupov uvedených v tomto návode. Pri práci s elektronikou je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, nakoľko sa pracuje s vysokým sieťovým napätím 230V. Rádio zapínajte do siete len cez oddeľovací izolačný transformátor.

Telefunken Gala Koncert, rok výroby 1935-1936.

Osadenie elektrónkami:
AF3 - vf predzosilňovač
AF7 - spätnoväzobný audión
AC2 - nf predzosilňovač
AL1 - koncový zosilňovač
AZ1 - jednocestný usmerňovač

Servisný návod nájdete v knihe M.Beran: servisné návody.
Schému nájdete v knihe: Ing. M.Baudyš: Českosl.rozhlasové přijímače, ESČ, 1946/48
Stupnicu sme oskenovali, je na tejto linke.

Nálezový stav


Oživovanie VF a cievky

Keď máte oživený zdroj a nf časť, môžete preskúšať audión s AF7. Anténu pripojte cez oddeľovací kondenzátor 330p do bodu 12 pod prepínačom c. S takto zapojenou náhradnou anténou by ste mali oživiť audión, mala by nasadzovať spätná väzba a mali by sa dať naladiť nejaké stanice.

Veľmi častou poruchovu v spätnoväzobných prijímačoch bývajú prerušené alebo chýbajúce cievky spätnej väzby v audióne. V tomto prijímači je to cievka L11 pre KV, L12 pre SV, a L13 pre DV. V rádiu úplne chýbali KV cievky, tj aj L10 aj L11. Ďalšou poruchou bolo, že jazýčky prepínača boli vylomené, nity nedržali a preto bol prepínač nefunkčný. Ako vidno na ďalšom obrázku, cievkový agregát prešiel touto opravou:

 • KV cievka sa navinula na existujúcom teliesku, 8 závitov drôtom priemer 0,8 mm a medzi každý závit sa navinul jeden závit vf lankom 0,3 mm cievka L11. Prevedenie KV vidno v hornej časti ďalšieho obrázku.
 • DV cievka L7 (vpravo dole) bola prerušená, tak sa jemným ostrým nožíkom odizolovalo niekoľko závitov na vrchu cievky, kde nebol prerušený vodič, spájkovačkou sa tam spravila kvapka cínu a tak vznikol nový začiatok cievky L7. Nie je to ladiaca cievka, tak zopár chýbajúcich závitov nechýba.
 • Navinuli sa cievky spätnej väzby pre DV a SV, smer vinutia je na obrázku ďalej, vf lanko 0,3 mm. Dôležitý je smer vinutia, aby spätná väzba nasadzovala.
 • Tri jazýčky prepínača boli vypadnuté z nitov, tak sa prilepili minutovým Epoxidom (šedá hmota na obrázku).
 • Na ladiaci kondenzátor sa spravil kryt z tenkého pocínovaného plechu, rozmery sú uvedené ďalej.
Na obrázku hore vidno celkovo rekonštruovanú elektroniku, všimnite si vymenené súčiastky:

 • Katódový odpor pre AL4 (namiesto AL1) sa zmenil na 150 ohmov a k nemu sa dal nový elektrolyt 10 mikroF/33V (sú schované na pôvodnom mieste pod prívodnou šnúrou. Pôvodný hnedý elektrolyt sa nechal na svojom mieste.
 • Elektrolyty C8 a C19 boli nefunkčné, tak sa nechali na pôvodnom mieste, a vpravo hore a vľavo vidno náhradné elektrolyty. C18 sa poskladal z dvoch sériovo zapojených elektrolytov podľa metódy uvedenej v tomto článku.
 • C7 vľavo M8 sa vymenil za malý elektrolyt 1 mikroF/450V.
 • Vpravo hore vidno pri usmerňovačke vymenené kondenzátor C17 za hodnotu 4n7/1000V (šedý).
 • C8 M1/630V - žltý vpravo.
 • Vymenili sa väzobné kondenzátory (C10 a C13 5n/400V - strieborné Tesla)
 • V rádiu boli ešte vadné 4 odpory: R1a 80k, R5 30k, R6 M25, R11 M2. Na obrázku ich ľahko spoznáte.

Ozdoby a gombíkyZladenie rádia

pokúsil som sa použiť Wobler SO81 na zladenie prijímača. Cievkami v audióne sa nehýbalo, na vstup rádia sa priviedol signál z vysielača, na čiapočke AC2 sa zapojil prijímač woblera.
Prijímač sa naladil na SV a krajné pásmo, cca 500 kHz. Na tienidle bolo vidno rozladenie vstupného obvodu oproti frekvencie audiónu - dva vrcholy na snímanej krivke. Ladením SV cievky L2/L4 vo vstupnom obvode sa dosiahla prienik kriviek a maximálna citlivosť rádia. Bolo treba znížiť potenciometrom pri AF3 citlivosť prijímača pri ladení. Dosiahla sa zladenosť na nízkej frekvencii. Potom sa ladilo na cca 1500 kHz a naladený prijímač do druhého pásma, ladilo sa kondenzátorovým trimrom T2.


Rádio je veľmi citlivé, vf predzosilňovač je veľmi užitočný, na SV je možné nájsť cca dve desiatky staníc. Na DV sa dá pomerne čisto chytiť Warsava a Topolná (ČR) na 270 kHz.
Na SV 639 kHz hrá veľmi silno česká stanica Ostrava (v Bratislave na 10m vonkajsiu anténu).Dokumenty :: Renovácie, Dokumenty :: Telefunken - servis
Vytvorené: 13.12.2014