Empo - Super Herold - servisné poznámky z renovácie

(c) 12/2011 V.Cingel.

Toto milé a malé rádio ma upútalo svojim jednoduchým a premysleným designom. Estetická skrinka, kvalitne zhotovené šasí s lakovaným plechom a na prvý pohľad veľmi jednoduché zapojenie superhetu s EK3. Po rozobratí ma ale čakal rad nemilých prekvapení. Asi najnepríjemnejším zistením bolo to, že VF a oscilátorová časť ma cievkové systémy urobené dosť netradične. V rádiu je "rozhádzaných" nad šasí a pod šasí 6 malých cievkových teliesok a okolo prepínača je následne zhotovené pekné hniezdo. Toto všetko skomplikovalo oživenie VF časti, ktorá sa nakoniec podarila, ale kvôli dokonale skorodovanému prepínaču, rádio je veľmi citlivé na poklep, prepínač nedrží zopnuté kontakty a preto naladenie nejakej stanice je skôr náhoda. Budem musieť vymyslieť nejaký postup ako tieto kontakty dôkladne vyčistiť.

Aj napriek týmto nedostatkom, spísal som tieto servisné poznámky a nakreslil pár obrázkov, aby som prípadným záujemcom poskytol informácie, ktoré sa nazbierali počas mojej opravy.

Schéma s očíslovanými súčiastkami sa nachádza na tejto linke: M.Baudyš: Empo, Herold.

1. Nálezový stav - popis najhlavnejších porúch a nedostatkov

Po prehliadke rádia a šasí, bol súpis nedostatkov pomerne rozsiahly, ale neskôr sa ukázalo, že to nie je až tak kritické. Toto sú najdôležitejšie zistenia, ktoré by ste si mali všimnúť pri analýze tohto rádia. Pred opravou je dobré si spraviť niekoľko fotiek, aby ste prípadne vedeli dať súčiastky na správne miesto:
 • cínovaný povlak na kryte otočného kondenzátora bol veľmi narušený, veľké časti sa odlupovali a dostali sa aj medzi pliešky ladiaceho kondenzátora, čo spôsobovalo skraty pri otáčaní kondenzátora,
 • elektrolytické kondenzátory boli už vymenené za malé Tesla hlinikové elyty, tie boli po krátkom naformátovaní úplne v poriadku,
 • transformátor sa javil ako spálený ale dôkladná prehliadka vinutia, premeranie a postupné zapínanie cez oddeľovací transformátor s poistkou (najprv na 120V a potom na 230V) sa ukázal v poriadku, nehrial sa, dával menovité napätia,
 • veľa zdierok, napr. aj tie na transformátore, boli odlomené od časti, ktorou sú pripevnené k pertinaxu, upevnili sa prilepením Epoxidom.
 • prepínač sekundárneho anódového napätia bol pokazený, zlomená páčka a tiež nespájal kontakty na prepínači, pravdepodobne veľmi zoxidované,
 • mechanické časti ladenia, posúvanie ukazovateľa ako aj všetky hriadeľky, boli veľmi znečistené, usadená korózia, olej a sprachom, prakticky nepohyblivé, vyčistili sa s WD40,
 • chýbajúce lanká na ladenie a ukazovateľ,
 • vymenený potenciometer hlasitosti za modernejší,
 • spálené žiarovky pod stupnicou,
 • odlomený jeden sieťový kolík na prívod sieťového napätia,
 • v elektrickej časti - zvody filtračných kondenzátorov M1, vymenené kondenzátory (väzobné a filtračný elyt v katóde EBL1), zvody odrušovacích kondenzátorov 3n v sieťovej časti,
 • filtračný odpor 1k medzi filtračnými elektrolytmi bol spálený,
 • mriežkový kondenzátor 55pF v ocilátore bol nahradený sľudovými Tesla kondenzátormi (4x12pF),
 • KV cievky boli na mieste, ale boli poprepájané neorginálnymi káblikmi (zrejme oprava po vojne),
 • silne zoxidované prepínacie kontakty vo vlnovom prepínači,
 • skraty v tienených káblikoch (na g1 elektróniek ale aj v anódovom kábliku EBL1 k výstupnému transformátoru),
 • odlomená drevená nosná doska s reproduktorom,
 • olúpaný lak skrinky

Šasí bolo vo veľmi dobrom stave, kvalitne lakované a lak bol porušený len na veľmi málo miestach.
2. Rozloženie súčiastok pod šasí

Pod šasí sú súčiastky rozložené veľmi prehľadne, schéma z Baudyša súhlasila na 100% s tým, čo som našiel v rádiu. Pod šasí možno rozoznať tieto hlavné súčiastky:

 • veľké asfaltové kondenzátory ALWAYS 0,1mikroF/1500 V, obalené v papierom obale,
 • vpravo hore vidno cievku osadenú v anódovom obvode EBL1, tvoriacu filter 9kHz, je navinutá na drevenej kostričke, v piatich sekciách,
 • pod trafom a medzi elektŕonkami vpravo, je v šasí vidno ďalšie dve veľké diery, aj s dvomi malými dierkami, nachystané na ďalšie dve pätice. Toto šasí sa používalo aj v prijímači Empo Konzul U (pozri foto ďalej),
 • odpory sú klasické červené, s čiapočkami, ALWAYS,
 • elektrolyt v katóde EBL1 (vpravo hnedý valec) bol dorobený, nie je originálny.
 • medzi elektrolytmi v strede je vidno vymenený 1k filtračný odpor, predtým tam bol červený ALWAYS, veľkosť ako ten v katóde vpravo (tj. 2W)
 • ďalší výkonový odpor je R11, 14k čierny v strede nad filtračným odporom,
 • vľavo dole a hore vidno biele porcelánové telieska dolaďovacích kondenzátorových trimrov,
 • vľavo v strede vidno tri oscilátorové cievky, ich detailné zapojenie nájdete ďalej na ilustračnej schéme,
 • vľavo v strede je trojblokový prepínač vlnových rozsahov, 8 sekcií A až F (pozri schému a nákres)Celkový pohľad pod šasíNF a MF sekcia pod šasí vo väčšom detaile.

3. Oprava a popis VF časti

Oprava zdroja je pomerne jednoduchá, skontrolujte hlavne všetky vinutia na transformátore, či niekde nie je skrat, skontrolujte najmä 4 anódové vinutia idúce k prepínaču na boku skrinky. Pred zapnutím treba skontrolovať či je zasunutý banánik (vzadu na trafe) v správnej zdierke 220V alebo radšej 240V. Zapojenie sieťového prívou skontrolujte v tejto postupnosti: SIEŤ dolný vodič v schéme: spodný sieťový kolík vzadu na šasí, vodič až k sieťovému vypínaču pri potenciometri, sieťový vypínač, druhý vodič od vypínača k transformátoru hore v strede na kostričke, SIEŤ horný vodič v schéme: horný kolík, letovacie očko na pertinaxe na transformátore vľavo, vodič s banánikom, zdierka voľby napätia, vinutie tranformátora. Transformátor dáva striedavé napätie naprázdno 2 x 314V. Sekundár tranfomátora (jedna polovica má odpor 70 ohmov po prvú odbočku a 140 ohmov celkom. Skontrolujte či je správne zapojená aj žiarovočka medzi prepínačom a zemou, slúži aj ako poistka. Pri normálnom chode rádia (odber asi 55mA, žiarovočka nesvieti, ja som tam dal 6,3V/200mA žiarovočku, ale lepšia by bola 100mA).

Po takejto základnej kontrole, vymeňte a skontrolujte kritické súčiastky v NF časi: katódové odpory, katódový elektrolyt v EBL1, väzobný kondenzátor C13 20n a všetky mriežkové odpory. Kondenzátor C14 20n k prepínaču som musel odpojiť, lebo zo skorodovaných častí prepínača sa šírili nepríjemné poruchy do nf časti. Potenciometer bol už vymenený, tak k nemu opis nemám, mal by mať aj sieťový vypínač, resp. sieťový vypínač mimo neho ale ovládaný otočením hlasitosti na jeden okraj (mechanická páčka na zapnutie/vypnutie vypínača). Ďalším problémom bolo, že C11 5n smerom na druhý potenciometer mal zvod a po otočení potenciometra sa takmer celý nf signál ztlmil na polovicu.

Po založení dobrej EBL1 sa po ustálení prúdov na katóde EBL1 nachádza napätie asi 20V, na mriežke asi 12V, čo dáva predpätie cca -8V. NF časť je pomerne silná, ale je budená veľmi malým NF signálom po detekcii, tak neočakávajte od rádia veľké hudobné výkony.


Na nasledujúcom obrázku je nákres prepínača a VF časti. Kto by potreboval opraviť poškodené a chybne prispájkované vodiče, tak tento nákres môže byť dobrým vodítkom. Okrem dvoch káblikov ku KV cievkam, žiadne ďalšie neboli bastlené, obrázok tak poskytuje originálne fabrické zhotovenie. Číslovanie súčiastok je podľa tejto schémy, prevzatej z Baudyša. Cievka L10 má 5 ohmov, 485 mikroH, cievka L11 má 1,5 Ohm. Zaujímavý je ladiaci kondenzártor, sekcie nie sú identické: Ladiaci kondenzátor: CL (anténny) 30-596 pF, CP (oscilátorový) 22-245 pF.


SV L9: 130 mikroH / 2.7 ohm, L12: 14 záv / 1,2 ohm. Pod šasí sa nachádzajú cievky L5, L8, L9, L10, L11, L12, L13, nad šasí sa nachádzajú dve telieska cievok: odlaďovač s L1 a KV cievka L2, a v hliníkovom kryte na vstupe sa nachádzajú cievky L3, L4, L6, L7. Ostatné cievky, mf pásmových filtrov sa nachádzajú v hliníkových púzdrach. Cievky v púzdrach boli rozobraté a fotky nájdete ďalej. Veľmi zaujímavo je riešený filter v anóde EF6, cievky sú kolmo na seba, to dosť znižuje priepustnosť filtra. Rovnako aj prvý filter má cievky natočené pod uhlom asi 20 stupňov. Možno by sa dali dať do rovnakej polohy a tým by sa zvýšila priepustnosť filtra ale možno by nastúpila silnejšia väzba a nastali by oscilácie. Uvažujem o tom preto, lebo MF zosilňovač vykazuje veľmi slabé zosilnenie, preto aj prijímač nie je nejako veľmi citlivý, potrebuje veľmi dobrú a výkonnú anténu.

Zhora nadol:
DV-L7: 20 ohm / 2,3 miliH
DV-L4: 92 ohm / 12 miliH
SV-L6: 1,2 ohm / 166 mikroH
SV-L3: 15 ohm / 1,7 miliH (vzadu)
Horná cievka L15 natočená asi 20 stupňov
voči dolnej cievke L14.
Hore sú kondenzátory C20 a C19 150pF
vzadu sú dolaďovacie trimre C21 a C18
Hore: L17
V strede: C15
Dole: L18
Vzadu: na drôte priemer 2mm
navinutý malý kondenzátor
Vstupné cievky L3,L4, L6, L7
MF filter L14, L15, L16, C20, C21, C18, C19
MF filter L17, C16, L18, C15


4. Skompletované šasí

Na nasledujúcich obrázkoch je zdokumentované šasí a celková konštrukcia rádia. Ladiaci prevod pozostáva z dvoch laniek, napnutých dvomi pružinkami. Pri oprave náhonu dbajte nato, aby sa pohyb ukazovateľa, frekvencie na stupnici a kapacita kondenzátorov správne otáčali, tj. aby sa všetko pohybovalo podľa skutočnosti (lanko navíjajte tak, že kondenzátor je úplne otvorený, a ukazovateľ začína úplne vľavo). Kto by potreboval stupnicu, tak bol zhotovený jej sken.


Potenciometer hlasitosti nie je originály (toto je bežný Tesla typ). Na ďalšej fotke je vidno originálne prevedenie potenciometra (foto: E.Pavlík, SR)Na prvom pásmovom filtre sú hore na kryte umiestnené dve prázdne zdierky, v schéme označené čiarkovanou čiarou. Slúžili na pripojenie ďalšej sady cievka-kondenzátor pre sériový odlaďovač ďalšej stanice.


Cievky nad šasí: vľavo je to cievka s odbočkou pre KV L2 a vpravo nad EK3 s kondenzátorom je to cievka odlaďovača L1 a C32. Na ďalšom obrázku je pohľad zboku na tieto cievkové telieska.Nad trafom vidíte spomínanú dieru pre ďalšiu päticu, rovnaká diera je aj pod trafom. Na ďalšej fotke vidno prijímač Empo Konzul U (foto E.Pavlík), kde vidíte Urdox a iné uloženie elektróniek v päticiach.5. Skompletovaný prístroj


Pri analýze originálnej farby skrinky (pod odznakom), skrinka bola tmavej farby, asi tmavý morený orech. Na obrázku je už vidno, že pôsobením UV lúčov a času, skrinka zbledla. Povrchová úprava skrinky bola jednoduchá: veľmi jemné prebrúsenie starého laku šmirgľom o zrne 400, následne sa olúpané časti laku zretušovali handričkou s fládrovacím lakom Woodwork (tmavý orech). Po vyschnutí sa skrinka ešte raz jemne prebúsila a potom sa povrch konzervoval 2x ľanovým olejom. Skrinka je viac lesklá, ale nie príliš (pod odznakom bola tmavá a lesklá). Brokát nie je originálny a ale veľmi sa mu podobá (pozrite na konci článku originálny brokát), bol bledej, krémovej farby so zlatistými líniami.Toto je síce originálny reporduktor, ale rozmery šasí sú zvolené tak, že pri zasunutí rádia do skrinky pravý roh šasí je úplne na doraz s reproduktorom a nejde už posunúť viac dopredu. Potom to znamená, že ešte chýba tak 1-2mm, aby šasí a stupnica presne zapadli na svoje miesto. Navyše, v predmetnom pravom prednom rohu šasí sú dva kábliky od anódy k VT, čo znamená že skôr či neskôr može nastať skrat v týchto káblikoch. Dosť nešťastné riešenie mechaniky.

Vpravo vidíte prepínač anódových napätí, keďže nefungoval, tak vinutia boli zospákované dokopy, a dve boli nechané voľné, originálny prepínač ostal na svojom mieste.

6. Mechanické prvky


Vzorka originálneho brokátu


Predné gombíky a pravý bočný gombík

Dokumenty :: Poradenstvo, Dokumenty :: Renovácie
Vytvorené: 14.12.2011