Minerva Camping 6B - zaujímavý batériový prijímač

(c) V.Cingel 9/2010


    Minerva Camping 6B. Rádio, najmä jeho skrinka, bolo v žalostnom stave. Skrinka bola nadmieru napadnutá aktívnym červotočom. V rádiu sa kupodivu nachádzali všetky elektrónky - najmä originálne B240, KF2 a neskôr som zistil, že zriedkavé B262 a B217 boli nahradené štvrovoltovými elektrónkami S4 (Sator) a B424 (Philips). Rádio malo všetky komponenty, zadnú stenu, prívodné káble k batériám, chýbal jedine jeden malý gombík, ktorý sa spravil odliatim z epoxidu v Lukoprénovej forme.

Neskôr som zistil prečo boli elektrónky skombinované 4V aj 2V. Zrejme neboli dostupné niektoré vzácne typy - B217 a B262 - boli nahradené 4V ekvivalentami. Keď sa pozriete na usporiadanie elektróniek v dvoch radoch - zadný a predný rad, tak opravár, ktorý zanechal tento stav spravil vcelku vtipnú fintu - do jedného radu dal 2 voltové elektrónky - B240, KF2, KF2 (zadný rad) a v prednom rade boli 4V elektrónky - B424, S4, B424. Medzi týmito radmi bol zapojený zrážací odpor (neskôr po odmeraní prúdov som ho nahradil odporom 5,4 Ohm/4W) a prívodné žeraviace napätie 4V sa napojilo na predný rad a v zadnom rade boli po zrazení potrebné 2V. Takto rádio nad šasí vyzerá veľmi dobovo, a malý odpor pod šasí si nikto nevšimne. Okrem toho bolo ale treba spraviť malý delič v sekcii na predpätie na G1 nf elektrónky B424 (nahrádza B217), lebo B424 má menšie predpätie -2V (B217 potrebuje -4,5 až -6V).


Nálezový stav prijímača

Schému nájdete v Emfanger Schaltungen, avšak v rádiu boli malé rozdiely - filtračný kondenzátor 4 mikro je priamo na prívodných káblikoch anódového napätia (v schéme je až za istiacou žiarovkou), paralelne k 4 mikro je ešte pripojený svitok 80n, na žeraviace napätie sú paralelne pripojené dve žiarovočky osvetľujúce stupnicu a vypínajú sa páčkovým vypínačom vzadu, paralelne ku KV sekcii spätnoväzbovej časti oscilátora je pripojený odpor 1k v sérii s kondenzátorom 50p. Prikladám aj stupnicu a skeny nálepiek na reproduktore Excello.

Schéma
Stupnica
Nálepky na reproduktore
MinervaCamp6sch.jpg
StupMinCamp.jpg
MinervaNalepky.gif

Namerané ohmické odpory dôležitých komponentov (digitálny ohmeter):

- primár výstupného transformátora: 2 x 520 Ohmov,
- primár nf budiaceho tranformátora: 1,3 kOhm, prevod asi 1:1 (merané po pripojení 400 Hz 1V na primár)
- tlmivky v anóde B262: 820 Ohmov
- vinutia mf tranformátorov: 52-54 Ohmov

V schéme si všimnite, že na detekciu sa používal Westector, je zdokumentovaný na ďalšom obrázku.


V rádiu sa vymenil len väzobný kondenzátor 10nF, doplnil sa spomínaný delič predpätia, zrážací odpor na žeravenie a odpojil som 4 mikro kondenzátor. Tento kondenzátor je umiestnený v malom kartónovom púzdra, prišroubovaný dvomi šroubami. Keďže bol vyschnutý, tak som ho jednoducho odpojil. Na ďalšom obrázku je uvedená jeho vnútorná konštrukcia.


Veľmi zaujímavou vecou v rádiu bolo použitie oranžovej plastickej hmoty, určenej na odporuženie šasí rádiá (dva dlhé pásy) ale aj na odpruženie ladiaceho kondenzátora a celej mechaniky ladenia od šasí, aby sa eliminoval mikrofonický efekt. Táto hmota bola veľmi dobre prilepená k šasí, dala sa len odrezať nožom a horkoťažko umyť acetónom. Pracoval som radšej v rukaviciach, boh vie aké to má chemické zloženie. Na fotografiách som zachytil ucelené kúsky tejto hmoty aj s nejakým výrobným číslom. V rádiu boli tieto časti nahradená gumovými podložkami.


Ďalšou zaujímavosťou v rádiu je, že DV a SV sa prijímajú v dvoch polohách: normálna a tlmená, pre miestny príjem. Tlmenie zabezpečuje 50 kOhmov odpor ktorý sa zapojí do série anténnej cievky. V praxi ale toto tlmenie dnes nemá význam, lebo aj tak nie je veľa miestnych staníc na príjem. KV ma milo prekvapili, rádio bolo perfekne naladené a príjem na KV je naozaj veľmi citlivý, bohatý na stanice. Príjmu pomáha aj systém ladenia, vonkajším gombíkom sa ladí nahrubo a stredným sa pomocou ďalšieho prevodu ladí veľmi jemne.


Rádio bolo počas opravy napájané z náhradného zdroja 150V a 4V. Odbery som nameral pri danej zostave elektróniek - 4V: 0,7A a 150V: 28 mA (koncová elektrónka mala asi len 50% emisiu). Na kábliky sa primontovali dobové banániky a originálne alumínióvé štítky.Priebeh renovácie a opravy

Na sérii fotiek si môžete detailne pozrieť celý priebeh opravy a renovácie. Skrinka bola opravená metódami popísanými v tomto článku. Šasí je z hliníkového plechu, takže bolo neskorodované, stačilo ho umyť a preleštiť.Dokumenty :: Renovácie, Dokumenty :: Servisné návody, Dokumenty :: Zahraničné rádiá
Vytvorené: 29.9.2010