VE301 Dyn W - fotoalbum renovácie rádia

Autor. V.Cingel. Poznámky a fotografie z renovácie známeho nemeckého ľudového rádia z obdobia II. svetovej vojny

VE301 reprezentuje rádio z radi tzv: nemeckých ľudových rádií, pomocou ktorých nacistická mašinéria šírila svoju propagandu. Z technického hľadiska ide o veľmi jednoduchý prijímač, ktorý svojou konštrukciou, ale najmä cenou, bol veľmi dostupný pre široké masy. Vyrábali ich v každej renomovanej rádio-fabrike, na základe licencie. Ak takéto rádio získate, zistie si najprv, od ktorého výrobcu ho máte, niektoré malé dietaily sa môžu líšiť, napr,. súčiastková základňa, kabeláž a pod. O nemeckých ľudových rádiách z tejto vojnovej doby nájdete detailné informácie na webstránke: German Volksempfanger, ktorá sa venuje len rádiám z tejto doby.

Systém značenia:
 • VE = Volksempfanger
 • 301 = Dátum 1933/01/30, kedy prišla k moci vláda.
 • W = napájanie na striedavý prúd
 • G = napájanie na jednosmerný prúd
 • GW = napájanie aj striedavý aj jednosmerný prúd
 • B = Batériové napájanie
 • n = nová verzia (mala väčšiu citlivosť)
 • dyn = dynamický reporduktor

V tomto fotoalbume sme sústredili niektoré fotografie a poznámky, ktoré sa podarilo získať opravou a renovovaním dvoch modelov: od Dr. Seibt a od Telefunken. Servisný návod s detailným popisom spracoval p.M.Beran a nájdete ho na tejto linke. Ďalším príkladom je renovácia, ktorú realizoval p.M.Hájek, Praha - tu je linka na fotoalbum.

Demontáž
 • Odšroubujte tri malé M3 červíčky v ovládacích gombíkoch a gombíky opatrne stiahanite z osičiek.
 • Uvoľnite dve kruhové bakelitové prírubky na dvoch prepínačoch, dá sa to rukou, pozor nepoužite veľkú silu aby sa nezlomili.
 • Na spodku prístroja odšroubujte 3xM4, ktoré držia šasí, dajte pozor aby sa šasí neuvoľnilo a váha transformátora nespôsobila preklopenie šasí a pád do prístroja, ak ho máte dole hlavou.
 • Vytiahnite žiarovočku spolu s pérovým držiakom, vysuňte dozadu.
 • Odspájkujte 4 vodiče k výstupnému transformátoru (2x budenie, zem, anóda)
 • Šasí vytiahnite opatrne von.
 • Odšroubujte 4xM3,5, ktoré držia reporduktor.
 • Ak potrebujete dať dole stupnicu, tak naspodku stupnice kombináčkami otočte dva plechové výstupky, pričom sa potom uvoľnia dva pérové pásiky, držiace stupnicu k šasí.

Zoznam súčiastok, ktoré boli nájdene v modeli Seibt:
 • C3,C4,C6 - WDRI115, Electrica (viď dole obrázok renovácie tohto kondenzátora)
 • C1: WD36RI, Fraco
 • R7: 100 k, WD48RJ, Hoges
 • R8: 28k, 2W, WD48RJ, Hoges (viď dole obrázok)
 • C2: WD48RJ, Hoges

Oprava
 • Celý zdroj bol opravený, nakoľko v nájdenom rádiu boli veľké hliníkové valcové kondenzátory. Na opravu boli použité elektrolyty 10 mikro/450V, ktoré ale pracujú na hranici povoleného napätia. Kondíky boli vložené do valcových papierových púzdier, rozmery uvádza servisný návod p.Berana. Dajte pozor pri oprave, odpor R8, 30k musí byť zapojený a musí zaťažovať zdroj aby nepracoval naprázdno. Ak je zdroj zaťažený týmto odporom, tak potom po založení usmerňovačky, zdroj dáva napätie na C10 440V a na C9 357V. Po zasunutí elektróniek toto napätie ešte klesne asi na 360/260V.
 • Boli tiež doplnené dobové odpory, ktoré chýbali, detaily vidíte na fotografiách ďalej.
 • Trojitý kondenzátor C3,C4,C6 bol renovovaný tak, že do púzdra sa vložili nové svitkové kondenzátory na 630V.
 • Vodiče boli v originálnom prístroji farebné (Seibt) alebo potiahnuté hnedou bužírkou (Telefunken). Preto pri Seibt-e boli vo finálnom prevedení použité rovnaké farby ako boli v nálezovom stave - žltá, žltá, červená, zelená. V návode od M.Berana sa uvádza aj modrá. Originálne vodiče boli poškodené a boli odložené v sáčku do prístroja pre neskoršiu dokumentáciu.
 • Kontrolu cievok spravíte tak, že ohmeter zapojde do bodu 5 a šasí. Pri SW nameriate asi 4 ohmy, pri DV asi 14 ohmov.

Stupnice sme oskenovali, nájdete ich na tejto linke: Stupnica Seibt, Stupnica Telefunken.

Seibt - VE301Dyn - V.č. 204304 - Nálezový stav
Všimnite si originálne, hoci poškodené, vodiče vo farebnom prevedení. Pri spájkovaní izolačná hmota bubloce.


Trojitý kondenzátor ELECTRICA, bol renovovaný tak, že do skleneného valca sa po vytiahnutí starých svitkov vložili nové svitkové kondenzátory.


Dr. Seibt - Po renováciiOriginálne sú tri ľavé odpory Hoges, tmavozelenéVšimnite si nápis na AF7 Telefunken "Pre VE301", tj našla sa originálna elektrónka, patriaca do tohto typu rádia.
Telefunken - VE301 Dyn - V.č.: 386768
Typický nálezový stav - totálne prekopané rádio, necitlivo. Všetky súčiastky išli pri oprave preč, okrem červených odporov.


Okrem elektrolytov boli doplnené napodobeniny súčiastok (kondenzátory), originálne odpory boli s čiapočkou, ďalšie sa farebne pripodobnili.


Telefunken použil pre uzemnenie tieniacej čiapočky druhý zemniaci vodič.


Transformátor nie je originálny, našiel sa veľmi podobný s podobnými rozmerni a napätiami. Po dokončení bol papier na transformátore farebne doladený tmavohnedým šelakom.


Telefunken použil vodiče v tmavohnedou bužírkouSABA - Výr.číslo: 70795U - Foto: F.Peřina, ČR

Dokumenty :: Renovácie
Vytvorené: 29.8.2012