FLORL Super Midget 3 - servisný návod

V tomto príspevku sú zdokumentované niektoré varianty rádioprijímačov Floriphon od firmy Radio Florl, Praha. V katalógu od M.Endlera sú dokumentované ešte ďalšie varianty. To nasvedčuje tomu, že tieto prístroje sa robili ako kusovky, resp. v malých sériách.

Midget 2 (foto: Chrastava, ČR)

Midget 2 (foto: J.Hájek, ČR)
Midget 3 (foto: V.Cingel)
Super Midget 3 (foto: A.Liedermann, ČR)


Ďalej je uvedený prijímač Super Midget 3.


Poznánky spísal a obrázky ďalej nakreslil pán Antonín Liedermann v roku 1999.

Pokusím se co nejvíce přiblížit Vám radiopřijímač Super Midget 3 pražské firmy Rádio Florl, který se mi podařilo sehnat koncem loňského roku [1998] v Ostravě (a pak že už nerostou - pozn. red.). Předem se omlouvám za případné méně odborné zpracování popisu radiopřijímače. Snad bude alespoň částečně užitečný pro všechny, kdo se o tento radiopřijímač zajímají nebo jej mají sami ve své sbírce.

Skříň radiopřijímače je celodřevěná o rozměrech (š,v,h): 376, 465 a 250 mm, vyrobená převážně z podýhované překližky tloušťky 8-10 mm. Mřížka před reproduktorem je z překližky tloušťky 4 mm. Uvnitř skříně se nachází razítko (obr. 1), pravděpodobně jde o označení prodejce. Bakelitová čelní maska nese nápis AB Rádio (obr. 2). Zadní stěna je z tvrzené lepenky šedé barvy, znehodnocena částečným vystřižením v dolní části. Na šasi je nalepen známý licenční trojúhelník Patent Lic. 387994.

Schéma zapojení přístroje je na obr. 3. Přijímač byl v době nálezu osazen elektronkami RENS 1264, REN 904(?), C 443,506. Nejistá je identifikace elektronky REN 904 a kapacita filtračních kondenzátorů Cx. Ty jsou součástí jednoho čtyřnásobného krabicového kondenzátoru značky ALYVAYS v papírovém obalu, který je, bohužel, rozpadlý. Reproduktor je dynamický, buzený, o průměru 160 mm.

V síťové části je použit transformátor, o němž se domníván, že není původní. Je zřejmě staršího data výroby než samotný přijímač. Jde o výrobek firmy REX, kompletně odstíněný kovovými kryty, veškeré vývody jsou provedeny pomocí závitových spojů utahovaných ozdobnými maticemi.

Ladicí kondenzátor je vzduchový duál 2 x 500 pF bez označení výrobce. Cívky jsou vinuty na trubičkách z tvrzeného impregnovaného papíru, rozměry a zapojení jsou zřejmé z obr. 4. Cívky jsou uzavřeny ve stínících krytech vyrobených na způsob konzervy z pocínovaného plechu tloušťky 0,3 mm. Kryty mají výšku 120 mm a vnitřní průměr 75mm. Na zadní části šasi je umístěn anténní odlaďovač. Na fotografiích není viditelný, má ulomenou hřídelku. Odlaďovací a zpětnovazební kondenzátory jsou pertinaxové, běžného typu odpovídajícího datu výroby.

Přepínání vlnových rozsahů se provádí pomocí čtyřnásobného dvoupolohového přepínače, kterým zapneme zvolený rozsah společně s příslušnou žárovkou. Jedna žárovka je čirá, druhá zelená. Žárovky přes úzké obdélníkové průzory prosvětlují kruhovou celuloidovou stupnici o průměru 170 mm, s dílky 250 - 550 v metrech a s názvy stanic v levém okénku a s dílky 1100 - 1800 metrů a stanicemi v okénku pravém.

Z časových důvodů jsem nebyl schopen provést popis podrobněji. Na případně dotazy samozřejmě odpovím, případně umožním nahlédnout do mého přijímače. Zdravím všechny kolegy sběratele a přeji jim mnoho sběratelských úspěchů.

Dokumenty :: 30-te roky, Dokumenty :: Renovácie, Dokumenty :: Servisné návody
Vytvorené: 24.8.2011