Kapsch - 540W - oprava rádia

Autor: V.Cingel. 9/2019.

Kapsch 540W - je veľký superhet, v kvalitnej dyhovanej skrinke, s prepracovanými detailami na skrinke. Vlnové rozsahy sú DV, SV a KV, pričom SV sú v dvoch polohách - SV pre silné vysielače (menšie zosilnenie rádia) a SV pre slabšie vyielače. Zosilnenie sa riadi prepínačom 4 v katóde prvej elektrónky ECH11.

POZOR: Pri oprave bezpodmienečne skontrolujte dva odrušovacie kondenzátory 5n na primárnej strane sieťového transformátoru, nakoľko sú napojené na šasí (Zem) a pri ich poruche a zvode môže nastať skrat na šasí alebo vydymenie / zhoretie kondenzátorov. Sú realizované v jednom valčekovom púzdre ako dvojitý kondenzátor - vid nasledujúci obrázok. Rádio bude pracovať aj keď tieto kondenzátory dáte preč.


Pri oprave budete musieť pozrieť viac elektrolytickych a svitkových kondenzátorov, nakoľko všetky boli vyschnuté, vytečené, resp. skorodované. Vymenili sme ich za približne rovnakú hodnotu, a potrebné pracovné napätie. Stav korózie kondenzátorov je zrejmý z prvého obrazku nižšie.

Riešili sme veľmi zaujímavú poruchu. Vlnový prepínač je tvorený na pevnom keramickom bielom teliesku a kontakty sú riešené tak, že na keramiku bol nanesený (asi chemickou cestou) vodivý kontakt prepínača, predpokladáme že nejaká zliatina striebra. Spínací pohyblivý kontakt jednotlivých prepínačov je však zhotovený z pružného bronzového pliešku s nanitovaným kontaktom. Ak bol prepínač prepnutý v nejakej polohe dlhodobo (v našom prípade na SV) tak okolo dotykového bodu kontaktu sa na keramickom teliesku kovová vrstva zoxidovala a úplne odparila (pri lepšom pozhľade to aj zbadáte, resp. cez lupu). Kontak sa tak dotýka keramiky a nie je teda elektricky zopnutý (ako by sa mohlo zdať). Preto sme z veľmi tenkého pocínovaného pliešku odstrihli tenké pásiky (cca 5x2mm), položili tento pásik opatrne na danú plôšku a jemne prispájkovali k vývodu daného pevného kontaktu. Bronzový kontakt tak potom zopne na tento nový pliešok. Drobná práca, ale funguje na 100%.

V rádiu je ešte aj prepínač anódového napätia (vzadu) ktorý zníži napätie a tým rádiu celkovo zoslabne v hlasitosti ale i v citlivosti - je to dobré pre dlhodobé nočné počúvanie a šetrenie prúdu (asi).

Na priloženej schéme nájdete:
- hodnoty ohmických odporov vinutí transformátorov a cievok - pre kontrolu
- popis farebnosti jednotlivých káblov k reproduktoru
- niektoré napätia
- zakrúžkované kritické súčiastky, ktoré treba skontrolovať resp. vymeniť.

KapschSch.jpg

Na nasledujúcich fotografiách je ilustrovaný stav pred a po oprave a reštaurovaní.


Dokumenty :: Renovácie, Dokumenty :: Zahraničné rádiá
Vytvorené: 6.9.2019