Servisné a renovačné návody - Ing. Miroslav Beran
Praktický abecedne zoradený navigátor na servisné návody a schémy produktov firiem dostupných najmä na území Č.S.R. Servisné návody zostavil v rokoch 1988 až 2001 Ing. Miroslav Beran od viacerých autorov v troch samostatných vydaniach zborníku Historické rádiá.

Na stránke www.radiohistoria.sk nájdete aj stavebné návody pre rádioamatérov a servisné návody na rádia z produkcie Tesla.

Index: Service instructions, Service datasheets, Vintage radios.

    Rádiá ČSR
    Philips
    Radiotechna a Telefunken
Zahraničné rádiá

Empo, 330
Empo, Oceán

Mikrofona, MK203
Mikrofona, MK204
Mikrofona, MK206 Popular
Mikrofona, MK207 Panfon

Radio Havel, Picoleta

Radio Titan, 932
Radio Titan, Atlas
Radio Titan, SS

REL, 2ADK

Telegrafia, Bali ~
Telegrafia, Bali =
Telegrafia, Super 7P
Telegrafia, Super Bali ~, Bali 35 ~

Tesla, 306U, 307U, 308U TalismanBlaupunkt, VII (cca 1923)

Ingelen, Rex
Ingelen, S3

Orion, 444
Orion, 302B

Loewe, EB100
Loewe, RK544D

Marconi, 42
Marconi, 272

Mende, 169W
Mende, 38 (38N, F38N)

Ruský výrobca, EČS

Sachsenwerk, ESWE 3

Tungsram, 333
Tungsram, 7830
Tungsram, 7832
Tungsram, Standard Lord

DKE (1938)
DKE (poznámky)
DKE B (batériový)

VE301 W
VE301Dyn GW
VE301Dyn W


Články
Několik slov o sběratelství
Střídavý proud
Príspěvek k výpočtu rezonančních obvodu
Nebojte se transformátorů
Jednoduchý skoušeč a měřič kondenzátorů a tlumivek
Něco málo ke zkoušeči kondenzátorů s doutnavkou
Jednoduchý nástroj k upevňování cívek Philips
Detekce, Audión, Superinductance
Tiché ladení
Směšovače
Automatické vyrovnávanie citlivosti u nejstarších prijímačů
Slaďování superhetů
Jednoduchý signální generátor
Anodový a žhavící zdroj
Elektrónky
Jednoduchý skoušeč elektronek
Určení vlastností neznámych elektrónek
Značení nemeckých vojenských elektrónek
Značení lamp Telefunken
Značení lamp Philips

Předmluva


Příručka je určena všem sběratelům historických, rozhlasových, přijímačů jakož i všem příznivcům historické radiotechniky. Vznikala v údobí let 1986 až 1991. Záměrem bylo pomoci především začínajícím sběratelům a umožnit jim tak rychlejší start do daného sběratelského oboru.

Zprvu byly napsány jednotlivé statě a servisní návody. Některé z nich vyšly a dosud vycházejí v Radiojournalu, který začal ve Zlíně vydávat PhDr.Fr.Peřina. Teprve později jsem připadl na myšlenku sestavit servisní návody i statě v jednu ucelenou příručku, doplněnou o úvodní kapitoly a soustředit tak vše potřebné v jednom svazku. Příručka má v této podobě tři hlavní části: Úvodní kapitoly, statě z teoretické i praktické radiotechniky a servisní návody.

V úvodních kapitolách je především zamyšlení nad sběratelstvím vůbec a nad sběratelstvím historických rozhlasových přijímačů zvláště. Probrány jsou i otázky praktického rázu, týkající se sbírání přijímačů, zejména, pak co se jejich renovací týče.

Statě obsahují jednak některé vybrané kapitoly z radiotechniky, jednak návody na zhotovení některých součástek /transformátorů, tlumivek/, pomocných přístrojů /zdroje žhavicí a anodové/ i některých přístrojů měřicích. Teoretické statě jsou zpracovány co nejpřístupnější formou, aby si je mohl prostudovat i sběratel bez hlubších znalostí z matematiky, při jejich výběru bylo přihlédnuto k jejich praktickému využití v renovátorské činnosti. Rozhodně nemají suplovat učebnice radiotechniky, kterých je mezi sběrateli jistě dostatek /viz seznam literatury na konci příručky/. Spíše jde o objasnění některých důležitých pojmů z historické radiotechniky a jejich detailnější zpracování.

Příručka obsahuje servisní návody v tom řazení, jak vznikaly. Jsou zde zastoupeny jak přijímače jednoduché /např. dvoulampovky/, tak i složitější /např. superhety/, přijímače starší i novější, běžné i vzácnější, takže každý sběratel si zde jistě něco zajímavého a potřebného pro sebe najde. Doporučuji však všem čtenářům příručky, aby si servisní návody pročetli všechny, i když nemají všechny popisované přístroje ve své sbírce zastoupeny. Je v nich mnoho užitečných informací, využitelných při renovacích i těch přijímačů, které zde uvedeny nejsou.

Co se kreslení schémat týče, neřídil jsem se žádnou současnou ani dřívější normou, ale přizpůsobil jsem se dobovým zvyklostem meziválečného období. Většina sběratelů čerpá své vědomosti a poučení z literatury právě tohoto údobí, takže jim mnou použitý způsob kreslení schémat bude jistě bližší, než způsob současny. Totéž se týká i používání odborných výrazů z té doby /např. lampa místo elektronka, dvoulampovka místo dvouelektronkový přijímač a pod./. Doufám, že to nebude na závadu.

Servisní návody byly zpracovávány vždy na základě studia několika přijímačů, téhož typu. Přesto se však mohou vyskytnout menší odchylky u konkrétního přístroje, vzniklé mírnou výrobní inovací. Zejména pak u přístrojů, které se vyráběly poměrně delší dobu ve velkých sériích či v nižných továrnách /např. přijímače Philips, Telefunken, o tzv. německých národní přijímačích ani nemluvě/.

Číslování stránek příručky je dvojí: Jednotlivé statě či servisní návody mají své samostatné číslování nahoře uprostřed, kdežto průběžné číslování všech stránek příručky je pák v pravém dolním rohu. [V strede dole na stranách je číslovanie Radiohistoria.sk v tvare N/M, kde N je poradové číslo strany z celkových M strán].

Nakonec děkuji všem přátelům a známým, kteří mně byli radou, skutkem i povzbuzováním při sepisování příručky nápomocni. Zejména pak Ing. Petru Skopovému za jeho cenné rady a připomínky, Jiřímu Stránskému a Radimovi Vařákovi za spolupráci při realizaci příručky a PhDr. Františku Peřinoví za otištění řady statí a servisních návodů v Radiojournalu.

V neposlední radií děkuji své manželce za porozumění v mé práci a za obětavou spolupráci při korekturách a stylistických úpravách příručky.

Ing. Miroslav Beran.

Dokumenty :: Servisné návody
Vytvorené: 5.9.2007