Predám (Vintage radios or components for sale)
Tieto rádiá resp. komponenty sú na predaj. Vzhľadom na vek prístrojov, funkčnosť vcelku ani komponentov nie je garantovaná.
Ponuku na odkúpenie zašlite mailom na admin@radiohistoria.sk, uvedte názov, resp. poradové číslo.
Odber osobne v Bratislave, resp. po dohode na niektorom stretnutí zberateľov. Pri poslaní poštou sa pripočíta poštovné.
Ak potrebujete viac detailov a obrázkov, napíšte.

The following sets and components are for sale.
Please send your offer or interest to admin@radiohistoria.sk,
Delivery in Bratislava, Slovakia (or near), or by a courier (fee applied).
If you need more pictures, please ask
Navštívte aj stránku s požiadavkami na kúpu.
Click to see what is requested tu buy.1. Tesla, vozidlová rádiostanica VR22 - cena/price: 10€ (+doprava)

Stav: neskúšaný, v pôvodnom stave, frekvencie 74,550, 74,500, 74,725 MHz
Status: not tested, as found, frequencies: 74,550, 74,500, 74,725 MHz2. Standard 3A a 3AL - skrinky/metal cabinets - cena/price: 10€/ks/piece (+doprava)
Stav: opieskované, zinková farba
Status: restored, zinc paint,3. Slávny, prvý touch screen telefón - HP iPAQ - cena/price: 20€ (+doprava)
Stav: kompletná zostava so všetkým vybavením
Status: a completed set of iPAQ and all accessoriesDokumenty :: Články
Vytvorené: 29.9.2013