Philips 628B - servisné poznámky a fotoalbum

(c) V.Cingel, 5/2012.

Philips 628B vyrábaný v rokoch 1938-39 predstavuje veľmi kvalitný batériový superhet, konštruovaný pre maximálny úsporný režim, ktorý zabezpečuje prepínač mriežkového predpätia koncovej elektrónky KL4 ako aj prepínanie anódového odporu v oscilátorovej/zmiešavacej elektrónke KK2. Aj osvetľovacia žiarovka je normálne vypnutá, zapína sa zatlačením gombíka hlasitosti dovnútra a svieti len počas stlačeného gombíka. Tieto opatrenia sú nevyhnutné, ak majú batérie (anódová a žeraviaca) vydržať čo najdlhšie. Podobnej konštrukcie bol aj neskôr vyrábaný prijímač Philips 631B, Baudyš uvádza rovnaké osadenie elektróniek u 631B aj u 628B. V servisném návode výrobcu [1] však pri rádiu 631B sú uvedené elektrónky: KCH1, KF4, KB2, KL5.

Schéma obidvoch prístrojov je na tejto linke.Reštaurovanie skrinky nie je zložité. Skrinka je pomerne jednoduchej konštrukcie, bez zložitých drevených prvkov. Stačí ju umyť a veľmi jemne vyhladiť jemnou brúsnou vatou. Rádio bolo v lesklej skrinke, tak použite ľanový olej a dva-tri krát skrinku pretrite ľanovým olejom. Dýha sa po aplikácii oleja príjemne oživý. Na preleštenie dvoch mosadzných rebierok nad reproduktorom použite Silichrom alebo podobnú leštiacu pastu a mosadz dôkladne vyleštite. Nad stupnicou sa na skrinke nachádza odznak Philips, okrúhly, prieberu cca 14mm. Použil som repliku, kúpil som ju od kolegu, ktorý robí repliky týchto odznakov.


Po odmontovaní gombíkov, označte si a odspájkujte štyri vodiče vedúce k prepínaču šetrenia batérií na boku prístroja (prepínač radšej nevyberajte, je konštruovaný z tenkého bakelitu, mohli by si ho zlomiť. Po odšroubovaní 4 šroubičiek na spodu skrinky, šasí vytiahnete spolu aj so stupnicou vonku ako jeden kompaktný celok. Je to vizitka, že v prípade tohto prístroja, Philips myslel na servisných technikov, žiadne komplikované napínanie lanka a pod. Šasí dôkladne povysávajte, prípadne opravte niektoré skorodované časti. Mal som v rúkách celkom tri prístroje, každý mal kvalitné šasí, takmer bez korózie. Celé šasí potom stačí jemne nakonzervovať konzervačným olejom, napr. na zbrane.

Elektrická oprava

Pri oprave bol u každého prístroja vadný výstupný transformátor. Na ďalších obrázkoch môžete vidieť náhradu transformátora, v jednom prípade bol použitý VT pre batériové rádia, v druhom, VT z prístroja Tesla 3101B. Obidva spolu s elektrónkou KL4 fungovali, otázka však je, či dosiahnutý výkon je optimálny (asi nie). Základom ale je, nepoškodiť originálne šasí, nevŕtať nové otvory, transformátor upevniť do otvorov, ktoré tam sú, resp. v jednom prípade bol VT upevnený na samostatný nový pliešok a až ten bol upevnený do existujúcich otvorov. Ak by ste neskôr našli originál, tak ho namontujete na pôvodné miesto.

Na nasledujúcom obrázku z [1] je ilustrovaný výstupný transformátor, ako má byť pripevnený a zapojený.


Pre napájanie pri oprave a prevádzke bol použitý náhradný anódový zdroj 90V, a regulovaný stabilizovaný zdroj pre žeravenie 2V, napr. podľa týchto návodov: Náhradný zdroj 1, Náhradný zdroj 2.

Boli nahradené len kritické kondenzátory, samozrejme väzobný 10n/630V medzi nf stupňami, elektrolytický 50 mikroF/16V na filtrovanie záporného predpätia, elektrolyt 8 mikroF (za10mikroF/350V), kondenzátor 0,25 mikroF (za 0,33 mikroF/160V) v anódovom napätí, a dva 0,1 mikroF/630V blokujúce mriežky vf a mf elektrónok. Elektrolyty boli schované do pôvodných púzdier, 0,33 mikroF/160V bol schovaný pod originálny veľký 0,25 mikroF asfaltový valec. Svitkové boli natreté na čierno, aby pôsobily ako "asfaltové". Odpory boli bez prerušenia, všetky v poriadku. prepínač sa len prečistil čístičom na kontakty.

Dajte pozor na nastavenie MF pásmových filtrov, treba to nastaviť naozaj veľmi presne. Filtre sú citlivé na zmenu hodnôt C trimrov na vrchu filtrov (anódovéC trimre 12-170 pF). Dôkladné zladenie bolo dosiahnuté až na wobleri, lebo charakteristika filtrov je veľmi ostrá, trimre veľmi citlivé. Po nastavení okamžite zafixujte polohu trimrov voskom.

Pri ladení oscilátoru si musíte byť naprosto istý, že padingy 772pF a 1420pF majú tieto predpísané hodnoty, odpojte jeden koniec a odmerajte meračom kapacít. Ladenie totiž prebieha len na hornom konci SV a DV pásiem pomocou kondenzátorových trimrov. Najprv sa ladia SV na hornom pásme a potom DV na hornom pásme. Nakoľko cievky v oscilátore ale aj na vstupe sú bez možnosti ladenia, spodné pásmo bude nastavené v oscilátore spomínanými padingami. Po naladení oscilátora, pri zachovaní tej istej frekvencie na vstupe (cez umelú anténu) dolaďte vstupnými trimrami maximálnu hlasitosť.

Podľa servisného návodu [1] sa zlaďuje v nasledovných troch bodoch (dodržte poradie):

1. SV rozsah - ladiace kondenzátory otočené na minimálnu kapacitu, uhol natočenia 15 stupňov, frekvencia 1442 kHz
Trimrami: Osc-SV-horná, C-SV-horná, C-SV-horná - naladiť maximálny výstupný nf signál.

2. DV rozsah - ladiace kondenzátory otočené na minimálnu kapacitu, uhol natočenia 15 stupňov, frekvencia 395 kHz
Trimrom Osc-DV-horná doladiť maximuálny nf signál

3. SV rozsah - ladiace kondenzátory na stupnici nastaviť cca 400m, frekvencia 968 kHz
Trimrom C-ant nastaviť minimum.

KV sa neladia, skontrolujte len okraju pásma, ak máte veľmi slabý príjem tak nezostane nič iné len kondenzátor 10pF vo vstupnom rezonančnom KV obvode, nahradiť dočasne trimrom 33pF (napr Tesla) a na vyššej frekvencii oscilátora na KV doladiť potom vstupný KV obvod na maximálnu hlasitosť. Trimer potom tam buď nechajte, alebo odmerajte jeho kapacitu a prispájkute na miesto 10 pF kondenzátoru kondenzátor s novou hodnotou. Poznámka: Na obrázkoch dole pri štúdiu súčiastok pod šasí zistíte, že KV oscilátorová cievka bola dorábaná, zrejme odmontovaná počas vojny. Preto tam nájdete náhradnú KV oscilátorovú cievku, resp. na ďalšom obrázku nie je vôbec zapojená.

Ďalej uvádzame niektoré merania, ktoré vám pomôžu pri oprave a nastavení. Všimnite si, že rádio v neúspornom móde odoberalo niečo málo pod 4 mA Ua, pri Ua: 90V.

Odpor vinutia MF cievok: 128 Ohmov (každá cievka)

Vstupné obvody (spodná cievka v schéme, horná cievka v schéme), zľava do prava:
DV: 100 ohmov, SV: 28 ohmov
DV: 27 ohmov, SV: 27 ohmov
DV: 30 ohmov, SV: 20 ohmov

Napájacie napätia (pri napájaní 90V, merané digitálnym voltmetrom):
KL4 mriežka g1: -4,8V
KL4 anóda. +88V
KF4 mriežka g1: -0,38 V
KF4 anóda: 45 V
KF4 mriežka g2: 56 V
KK2 mriežka g1 pri funkčnom oscilátore: SV: -4V, DV: -5V

Medzi bodmi -A a -B: (tj na kondenzátore 50 mikro): -5,5 V

Odber z 90V batérie: asi 3,5mA
(v originálnom návode [1] sa predpisuje anódové napätie 144V, potom rádio má odber 12mA.Referencie
[1] Servisný návod Philips, 628B, 1938.

Obrázková časť

Na obrázkoch nájdete konštrukčné usporadanie súčiastok na šasí a pod šasí.

Hore, vpravo v strede vidno náhradnú KV oscilátorovú cievku.

Na nasledujúcich obrázkoch sú už vymenené kritické kondenzátory (zatreté sú na čierno) a KV oscilátorová cievka nie je zapojená.Dokumenty :: Philips - servis, Dokumenty :: Renovácie, Dokumenty :: Servisné návody
Vytvorené: 11.4.2012