Telefunken - 1345GWK - servisné poznámky a fotografie

Upozornenie: Tento servisný návod je určený pokročilým zberateľom a skúseným opravárom. Autor neručí za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť čitateľovi z použitia informácií, návodov a postupov uvedených v tomto návode. Pri práci s elektronikou je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, nakoľko sa pracuje s vysokým sieťovým napätím 230V. Rádio zapínajte do siete len cez oddeľovací izolačný transformátor.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pri tomto prijímači bezpodmienečne používajte oddeľovací transformátor, nakoľko prijímač je priamo napájaný zo siete. hrozí úraz sieťovým napätím !

Tento prijímač je svojou konštrukciou veľmi jednoduchý, preto ma hneď zaujal. Pri konštrukcii sa použili dve vojenské elektrónky RV12P2000. Existujú dva varianty, kde v jednom je na usmernenie použitý selénový usmerňovač (schéma je ďalej) a v druhom je použitá vzácna elektrónka VY2. Anténna cievka sa gombíkom na boku prijímača otáča a je možné veľmi citlivo zvoliť väzbu antény, čo umoňuje doladiť kvalitu príjmu ale i jeho silu (hlasitosť). Anténu je potrebné vyskúšať v jednej z troch zdierok, pre každé pásmo sa mi osvedčila viac alebo menej vždy iná zdierka. Spätná väzba je veľmi mäkká, nasadzuje asi v jednej tretine trimra (ovláda sa gombíkom na čele prístroja).

Pozor na kondenzátor 5 nF pri uzemnení, ten musí byť s veľmi dobrým dielektrikom, nový, dimenzovaný na napätie aspoň 630V. Pri uzemnení prijímača a pri zapnutí siete tak, že na "zemi" prístroja je plné sieťové napätie 230V (fáza), tento kondenzátor oddeľuje uzemnenie od tohto sieťového napätia.

V mojom exemplári bol do prijímača zabudovaný malý autotransformátor, ktorý vyrába na sekundári 12,6V na žeravenie elektróniek. Takýto podobný (ale výstupný) transformátor som videl v Sonore. V originále sú vlákna žeravenia zapojené v sérii, cez odpor 2,6k. V mojom exemplári boli zapojené paralelne na výstup autotransformátora.

Skrinka je potiahnutá koženkou, rohy skrinky boli odreté až na drevo (pozri obrázky ďalej). Tieto časti sme zatmelili drevotmelom CLOU a hrubou hubkou sme poklepkávaním po čerstvom tmeli vyrobili vrásnatý povrch. Potom sa tieto miesta natreli matnou čiernou akrylovou farbou.

Stupnica na hliníkovej doštičke bola zmazaná, asi jej častým umývaním/utieraním, preto sme vyrobili repliku na fóliu, ktorá sa potom jemne prilepila na povrch hliníkovej doštičky. Stupnica je spracovaná na počítači a nájdete ju v tomto súbore.

Schéma je z Empfanger Schaltungen, diel IX. V krúžkoch sú označené kritické kondenzátory, ktoré musíte bezpodmienečne vymeniť, na napätie: elektrolyty min 350-400V a svitkové na 630V. Pri selénovom usmerňovači bol 10nF kondenzátor zapojený paralelne.

Autor: V.Cingel (SR).

Dokumenty :: Renovácie
Vytvorené: 12.11.2017