Korhű szelektív detektoros

Ajánlás
Ez a cikk nem született volna meg, ha gyú'jtőtársunk, Körömi Imre nem állít be hozzám egy ládával, belül egy roncs készülékkel, amely két forgókondenzátort, egy közép és hosszúhullámú tekercset és hullámváltót tartalmazott. Hozott még fejhallgatót és detektort is, hogy készítsek ebből egy detektoros készüléket. Az összeállításból kitűnt, hogy valószínűleg 1943 előtti konstrukcióról van szó, amikor Budapest II. még hosszúhullámon (840 méteren) adott. A furnér előlap össze volt furkálva, sok banánhüvellyel felszerelve, ezért ezt mindenképpen le kellett cserélni, a tekercset újra elkészíteni, akkor legyen egy szelektív detektoros korhű kivitekben!

A szelektivitás fokozása
Az adóteljesítmények növelése miatt már a harmincas évek elején bebizonyosodott a detektoros rádiók elégtelen szelektivitása. A legegyszerűbb készülékek, az un. „tolókás detektorosok" voltak, ezek hangolóforgót nem tartalmaztak, az antennakapacitáshoz lehetett a tekercs induktivitását beállítani. A helyi adó vétele esetén fejhallgatóhoz elegendően nagy hangerőt biztosítottak, de már távolabbi, kisebb teljesítményű adók vételénél annak műsora zavarólag „beleszólt". Forgókondenzátorral hangolt készülékeknél az antennának és a detektornak a rezgőköri tekercs különböző leágazásaira kapcsolásával lehetett a szelektivitást fokozni, de ezzel arányosan csökkentő hangerő is. Ez különösen a gyengébb adó vételét tette lehetetlenné.

Már ebben az időben ismert volt az a megoldás, hogy a szelektivitás fokozható azzal, hogy az antennatekercs és egy forgókondenzátor - sorbakapcsolva az antenna kapacitásával - rezgőkört alkot, amennyiben ezt hangoljuk a venni kívánt adóra, a hangerő jelentősebb csökkenése nélkül tudjuk a szelektivitást javítani.

Takács István 1956-ban a Rádiótechnikában ismertetett egy detektoros vevőt kettősforgóval és vasmagos tekercsekkel. A most megépített készülék ennek a „korhű" változata, légmagos tekercsekkel és két egyes forgóval (lásd a kapcsolási rajzot).


Korhű kivitel
A drágább, légforgóval hangolt „szuper szelektív" készülékeket láda formájú „szivaros dobozokba" szerelték. Ezek a dobozok többször felbukkannak a börzéken, de el is készíthetjük, vagy elkészíttethetjük, a korhű látszatot a sötét pácolás, fényezés vagy politúrozás biztosítja. A detektoros vevők hangolásához nagyméretű, számskálával ellátott forgatógombokat használtak. Ezeken a számskála 1 80 fokban helyezkedett el. A forgatógombok a készülékdizájn fontos részét képezték. A légforgók alkalmazása csökkentette a veszteségeket, de egyben növelte a készülékek árát. A hazai készülékekben legtöbbször a Telefongyár „Y" forgóját alkalmazták.

A tekercsek pamut vagy selyemszigetelésű huzalból készültek, a doboz méretének megfelelően lapos kivitelben (kosárfenék, kosárfonót, mézsejt tekercseléssel) vagy nagy átmérőjű celluloid, bakelit, vagy papírhengerekre egysorosán tekercselve. A rezgőkört alkotó tekercs huzalvastagsága többnyire 0,5 mm volt, tekercselés közben több leágazást készítettek, ezeket banánhüvelyeken vezették ki. A tekercs rögzítésére megfelelt a kivezetések tartása.

A fejhallgató akkor használható detektoros készülékhez, ha a tekercseinek összes ellenállása 2 - 4000 ohm, a mágnes kellően erős, a membrán távolsága a mágnestől kicsi. A detektorok konstrukciója nem befolyásolja a vétel készséget, csak a galenit kristály szerkezete.


Elkészítési javaslat
A doboz belmérete: 255 x 160 x 135 mm, az előlap becsúsztatásához ó mm-es bemarás állt rendelkezésre, ezért 5 mm-es bakelitból 265 x 160 mm-es előlapot vágtam ki. A forgókondenzátorokat - a helytakarékosság érdekében -kissé ferdén érdemes szerelni, a 10 mm átmérőjű furatok távolságának meghatározásánál (105 mm) és a döntés mértékénél csak arra kell figyelni, hogy a forgórész ne ütközzék a másik forgó állórészébe! A szükséges 3 pár banánhüvelyt az előlap aljától 25 mm-re szereltem. Az előlap bekötését érdemes az alaplap felszerelése előtt elvégezni.
Kötőhuzalként négyzet keresztmetszetű ónozott rézhuzalt használtam, mert abban az időben az amatőr készülékeknél ez szokásos volt. Az alkatrészeket úgy képezték ki, hogy forrasztás nélkül, csavarozással lehessen megbízható kötéseket létrehozni, ehhez a négyszög keresztmetszet megfelelőbb volt.

A 255 x 130 mm méretű alaplapot rétegelt lemezből készítettem, ezt két vinkli rögzíti az előlaphoz. Az alaplap tartja a tekercseket. A rezgőköri tekercs 50 mm átmérőjű műanyag hengeren egysoros tekercselésű, egyharmadnál leágazással, 0,5 mm zománc + selyemszigetelésű huzallal 120 menet. Más adatokkal is elkészíthető, csak az induktivitása 250 uH legyen! Az antennacsatoló lapos tekercselésű, 30 - 40 menetes, 0,4 mm zománc + pamutszigeteléssel a rezgőköri tekercs földelés felé eső oldalán. A hangolt antennatekercset 55 mm átmérőjű bakelizált papírhengerre készítettem az antennacsatolóval azonos huzalból. A tekercs hossza 68 mm, induktivitása 435 uH. A tekercseket oldott trolitullal itattam át. Az oldószer toluol, de nitrohigító is megfelel, ha legalább 50% toluolt tartalmaz. Ennek az anyagnak a használata azért előnyös, mert soha nem köt meg véglegesen, mindig fel lehet oldani.

Hogy minél kisebb legyen a két rezgőkör egymásra hatása, a két tekercset merőlegesen kellelhelyezni, az alaplapra réz csavarokkal és műanyag távtartókkal rögzíthetjük.

A készüléket Budapesten 20 méteres padlásantennával, kb. 10 méteres levezetéssel próbáltam. Nappal a Kossuth adót és az M4 nemzetiségi adásait lehet fogni. A maximumoknál a két forgó állása hasonló, nincs áthallás. A két egyesforgó használatának előnye, hogy nem kell az együttfutást beállítani, mint kettősforgó esetén. Aki nem akar a tű állításával bíbelődni, a detektor banánhüvelyeire hátulról beforraszt egy germánium diódát (OA 1160), előre bedug egy tetszőleges detektorszerkezetet. Mindenkinek jó kísérletezést kívánok.

Simoncsics László

RMK Nosztalgia Rádió Egyesület lapja - Megjelenik kéthavonta, ingyenesen az Egyesület tagjai részére
Főszerkesztő: Kóger László, Szerkesztés: Biliczky István, Kiadás: Szécsényi Lajos
RMK Nosztalgia Rádió Egyesület székhelye: 1800Bp., Bródy S. u. 5-7. Elnök: Kóger László tel.: (06-30) 378-6633 kogerradio@citromail.hu

Dokumentumok :: <1930, Dokumentumok :: Nosztalgia Rádió Hírújság, Dokumentumok :: Detektoros
2013.11.23