ÉRDEKES KAPCSOLÁSOK. Kétcsöves keretvevő 1932

Az itt leirt készülék szelektivitásával és nagy teljesítőképességével tűnik ki. A többi gépek felett az a nagy előnye van, hogy nem szükséges hozzá külső antenna, mert kerettel is kielégítő eredményt nyújt. Ez különösen nagy előny a városi bérházakban, ahol sokhelyütt már nem is lehet jó magasantennát szerelni. Mindazonáltal magasantennára is alkalmazhatjuk, mikor a teljesítménye megnövekszik. A készülék kapcsolása egyike a legjobb reflex kapcsolásoknak. A csövek többszörösen is ki vannak használva és éppen ebben rejlik a nagyteljesitőképessége. Egyedüli hátránya az, az, hogy kezelése nehezebb és igy kezdő amatőrnek nem ajánlható. Ha a gép kezelését megtanultuk, nagyon szép eredményt érhetünk el vele.

Ha megnézzük az ábrát látjuk, hogy a V1-es cső először mint nagyfrekveneiaerősitő cső működik, ez égy nagyfrekvenciatranszformátor (L1, L2) utján a detektorlámpához csatlakozik. Az egyenirányítás után egy kisfrekvenciatranszformátor közbeiktatásával a rezgéseket ismét a V1 lámpába vezetjük, amely most már a kisfrekvencia rezgéseket erősíti. Igy két lámpával három cső munkáját végezzük.

Maga a kapcsolás igy nem adná meg a keretvételhez szükséges érzékenységet, ezért megfelelő visszacsatolást kell alkalmaznunk. Mivel nagyban növeli az érzékenységet, ha maga a keret is vissza van csatolva itt is ezt a módot használjuk. A visszacsatolás kapacitiv utón szabályozható. A visszacsatoló kondenzátor az első lámpa anődja és a keret között van. Kapacitása egész kicsi lehet (100 cm). Ez a kondenzátor lehet olyan, amelynek egy álló,és egy forgó lemeze van.


Ezt egy kis ügyességgel magunk is elkészíthetjük egy kiselejtezett régi tipusu forgókondenzátorból. Az audionnál tehát a V2 lámpánál is alkalmazhatunk viszszacsatolást, ez a gép teljesítményét növeli, de a kezelés annyiban megnehezedik, hogy két csatolőgombot kell kezelni.

Itten a visszacsatolás bármilyen rendszerű lehet. A gép teljesítménye, tekintve a keretvételt jó. A helyi adót kellemes szobahangerővel hozza. Egy kisfrekvenciájú erősítővel kibővítve külföldi állomásokat is hangszóróba hoz. Szelektivitása bárkit is kielégíthet.

A keret és á tekercsek készítése.

A keretantenna egy menete legalább 3 méter huzalt vegyen fel, különben a gép érzékenysége nem lesz kielégítő. Ebben az esetben a menetszám 10, a menettávolság 0,5 cm. A huzal 2-szer pamutszig. 9,6-os dinamóhuzal. Leágazás középen.

A két tekercset közös, 6 cm átmérőjű hengerre csévéljük. Először felhajtjuk a prímért (L1), ez 12 menet, 0,3 huzalból hézagosan tekercselve. A szekunder (L2), ettől 1 cm-re kezdődik és 65 menet 0,6-os, 2-szer pamuthuzalbői szorosan tekercselve. A tekercsek bekötését az elvi rajzon látjuk. A kisfrekvenciatranszformátor áttétele 1,5-nél nagyobb ne legyen. A hangolókondenzátorok 500 cm-esek.

Anyagjegyzék:

2 drb 500 cm forgókondenzátor,
1 „ 100 cm fórgókondenzátor,
2 „ 30 Ohmos izzitóellenállás,
1 „ 250 cm blokk,
1 „ 2 Megohmos szilit tártóval,
1 „ kisfrekvenciatranszformátor,
2 „ lámpafoglalat,
2 „ univerzális cső,
1 „ tekercs (házilag),
1 „ keretantenna,
1 „ anód (90 V), fűtőtelep,
1 „ zseblámpaelem (előfeszültség), szorítócsavar, huzal stb.

Szabó József.

RMK Nosztalgia Rádió Egyesület lapja - Megjelenik kéthavonta, ingyenesen az Egyesület tagjai részére
Főszerkesztő: Kóger László, Szerkesztés: Biliczky István, Kiadás: Szécsényi Lajos
RMK Nosztalgia Rádió Egyesület székhelye: 1800Bp., Bródy S. u. 5-7. Elnök: Kóger László tel.: (06-30) 378-6633 kogerradio@citromail.hu

Dokumentumok :: <1930, Dokumentumok :: Nosztalgia Rádió Hírújság
2012.5.21