SZÜPERREGENERATIV ELV ÉS KAPCSOLÁSOK
Az anyagbeszerzések fokozódó nehézségei arra ösztökélnek, hagg kis befektetéssel, kevés anyagfelhasználással iparkodjunk csúcsteljesitményeket elérni. Az amatőr leleményesség az elmúlt 20 év alatt rengeteg új kapcsolást,találmányt, uj munkaterületet fedezett fel. Idetartozik elsősorban, a rővidhullámok birodalma. Manapság az ultrarövid bukkant fel a fejlődés horizontján.

Adó-vepőiről aránylag kevés ismertetés jelent meg, még nem bedolgozott terület. Érdemes vele foglalkozni és meglehetős sok szakemberre is van és lesz szükség. Jól kapcsolódik ehhez a tárgykörhöz a szinlén kevéssé ismert és kidolgozott szuperregenerativ kapcsolás. Ezzel kezdjük tehát az új uadászierületet. Rajta tehát, ujabb munkára fel.

Superregenerativ.pdf


RMK Nosztalgia Rádió Egyesület lapja - Megjelenik kéthavonta, ingyenesen az Egyesület tagjai részére
Főszerkesztő: Kóger László, Szerkesztés: Biliczky István, Kiadás: Szécsényi Lajos
RMK Nosztalgia Rádió Egyesület székhelye: 1800Bp., Bródy S. u. 5-7. Elnök: Kóger László tel.: (06-30) 378-6633 kogerradio@citromail.hu
Dokumentumok :: <1930, Dokumentumok :: Nosztalgia Rádió Hírújság
2013.1.13