Évfordulók

120 éve született Tomcsányi István

Alsókálosa, 1 891. - Berzék, 1974. 02.14. Postaigazgató, gépészmérnök. Diplomáját 1921- ben szerezte a Királyi József Műegyetemen. Ebben az évben lépett be a Postához, ahol a Budapesti Távíró és Távbeszélő Igazgatóságnál segédmérnökként kezdett dolgozni. 1923-ban nevezték ki mérnöknek. A Posta Kísérleti Állomásra 1924-ben helyezték és a rádiózás kihívó feladataival foglalkozott. 1925-ben főmérnöki kinevezést kap és megbízzák a rádióosztály vezetésével. Elsősorban a stúdió műszaki részével foglalkozik, azt vezeti. A magyar rádió-műsorszóró szolgálat megindulásától kezdve részt vett annak üzemvezetésében és fejlesztésében. Tevékeny szerepe volt előbb a Rákóczi-úti, majd a Sándorutcai stúdió tervezésében, majd bővítésében is. Az azokban folyó üzemnek 17 éven át volt műszaki vezetője. 1933-tól 1940-ig a postakísérleti állomás rádióosztályának osztályvezetője, 1941 óta a központi rádió felügyelőség vezetőjének helyettese és a műszaki osztály vezetője. Utolsó munkahelye Miskolci Postaigazgatóság. Több alkalommal is járt tanulmányúton német, angol, osztrák és az olasz rádiónál, az ottani rádióállomásokat tanulmányozta. Rendkívül nyitott volt minden újra, a távolba látással is foglalkozott. A háború a pályafutását félbetörte, ezután kissé zárkózotton élt és dolgozott. Felesége Taubler Margit, aki a rádió első bemondónője volt. Felesége halála után egyedül maradt. Tomcsányi István nyugdíjba vonulását követően Berzékre költözött. Öreg napjait szegénységben és sok nélkülözéssel, magára hagyatottan tengette. Berzéken temették el és ott utca is viseli a nevét.

Események:

1956.06.01. Bemutatják az Orion AT501 -s első magyar TV vevőkészüléket
1986.07.01. Danubius rádió az első kereskedelmi rádió indulása Források:
Rádióhallgatók lexikona. Vajda-Wicmann kiadás Budapest, 1944.
Heckenast Gábor: Tomcsányi István munkássága és élete Budapest, Nap Kiadó 2001.
A Posta Rádió és Televízió szolgálat 25 éve, 1945-1970
www.nava.hu

Összeállította: Pemeky Sándor, Verőce perneky@oregradiok.hu www.oregradiok.hu, www.radiomuzeum.hu

RMK Nosztalgia Rádió Egyesület lapja - Megjelenik kéthavonta, ingyenesen az Egyesület tagjai részére
Főszerkesztő: Kóger László, Szerkesztés: Biliczky István, Kiadás: Szécsényi Lajos
RMK Nosztalgia Rádió Egyesület székhelye: 1800Bp., Bródy S. u. 5-7. Elnök: Kóger László tel.: (06-30) 378-6633 kogerradio@citromail.hu
Dokumentumok :: Évfordulók, Dokumentumok :: Nosztalgia Rádió Hírújság
2011.8.27