Évfordulók

165 éve született és 90 éve hunyt el
Alexander Graham Bell
Skócia, Edinburgh, 1847. március 3. - Kanada, Baddeck, Új-Skócia, 1922. augusztus 2.


Skóciában született. Felsőfokú tanulmányokat az edinburgh-i és a londoni egyetemen folytatott. Apja, Alexander Melville Bell (1819-1905) kidolgozott egy fonetikai rendszert, ami „visible speech" ('látható beszéd') néven Alexander Graham Bell révén vált világszerte ismertté. A „visible speech" a süketek hangzóbeszédre tanításának kitűnő eszköze. Alexander Graham Bell 1868-70-ig apjánál dolgozott Londonban, majd az Amerikai Egyesült Államokba költözött 1871-ben. 1873-77 közt a bostoni egyetemen a hangfiziológiát tanított. Bell hitt az eugenikában, az örökletes süketséggel kapcsolatos vizsgálódásai során (édesanyja is nagyot halló/siket volt) hallásjavító készülékekkel kísérletezett. 1875-ben ennek során jutott el azokhoz a felismerésékhez, amelyek a telefon feltalálásához vezettek. 1876-ban szabadalmat kapott találmányára, amit be is mutatott a philadelphiai Centenáriumi Kiállításon. A telefont hatalmas érdeklődéssel fogadták, azonban a Egyesült Nyugati Távíró Társaság végül elállt a találmány megvásárlásától. Bell ezért 1877-ben megalapította a Bell Telephoné Companyt, amely 1885-től American Telephoné and Telegraph Co. (AT&T) néven fejlődött multinacionális vállalattá. Bélinek szinte gyermekkorától haláláig voltak más találmányai, például már tizenegy éves korában feltalálta azt a gépet, amely tisztítja a búzát, ennek révén jutott hozzá egy feltaláló műhelyhez, a továbbiakban az optikai távközlés, az otthoni légkondicionálás terén voltak találmányai, ez utóbbi hozzájárult a légi közlekedési technológia (repüléstechnika) fejlődéséhez. Az utolsó szabadalmaztatott találmánya, amit 75 éves korában jelentett be, a leggyorsabb szárnyashajó volt, ami még ma is létezik. Bell elkötelezte magát a tudomány és a technológia irányában. 1890-ben Washingtonban rendkívül hasznos' információs centrumot létesített, ugyanakkor alapított egy társaságot, amely 1953-tól Alexander Graham Bell nevét viseli. A társaság ma is él és működik. Halála napján az USA-ban minden telefonszolgáltatás egy percre megállt az ő tiszteletére.

140 éve született
Paskay Bernát
Beczkó 1872. július 26. - 1954. október 01.


Jómódú polgári családban és jó anyagi körülmények között nevelkedett. 1896-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen gépészmérnöki oklevelet szerzett. A postához 1898-ban került, ahol a Budapaesti Távbeszélő Hálózat Igazgatóságánál dolgozott és a Szerecsen utcai telefonközpont és az új interurbán központ építésében vett részt. Dolgozott a Távbeszélő Igazgatóságon, majd a Budapesti Távíró és Távbeszélő Hálózat Műszaki Felügyelőségének vezetését bízták rá. 1919-től az újonnan megalakított rádiókirendeltségen, Posta Találmányi Hivatalnál is dolgozott, mielőtt a Posta Kísérleti Állomás vezetését bízták rá 1921-ben, melyet egészen 1932-s nyugdíjazásáig irányított. Több alkalommal járt tanulmányúton külföldön. Továbbá rendszeresen képviselte hazánkat különböző rádiózással foglalkozó üléseken, konferenciákon, értekezleteken, úgymint a Rádió Unió, a Rádió Konferencia, frekvencia elosztói európai konferencia stb... Nyugdíjazását követően az Állomás munkáját a tapasztalatával, nagy szakmai tudásával, nyelvtudásával sokáig segítette.

Az 1936-ban Molnár János által alapított Rádió Technika folyóirat kiadására kérte föl, mint laptulajdonost. Részt vett Molnár Jánossal és Laszgallner Ernővel A Rádió Kincsestára című könyv szerkesztésében.

75 éve hunyt el
Guglielmo
Olaszország, Bologna, 1874. április 25. - Róma, 1937. július 20.


Olasz fizikus, feltaláló, Nobel díjas Jómódú családban nőtt föl. Magántanárok tanították, nem végzett rendszeres egyetemi tanulmányokat, érdeklődésből azonban hallgatta egyetemi tanárok előadásait. 1894-ben megismerte Heinrich Hertznek néhány évvel korábban az elektromágneses hullámokkal kapcsolatban végzett vizsgálatait. Felismerte, hogy az elektromágneses hullámok alkalmasak információk továbbítására, és 1894-ben kísérleteket kezdett a hullámok nagyobb távolságokat áthidaló átvitelére. Mivel Olaszországban nem talált kellő érdeklődésre, 1896-ban Angliába ment és itt alapított céget, a "drótnélküli távíró" fejlesztésére. 1901-ben ő hozta létre az első transzatlanti üzenetátvitelt Anglia és Újfundland között szikratávíró segítségével, amellyel morzejeleket továbbított, elsőként az „S" betűt. Találmánya a rádiózás későbbi fejlődésének alapjául szolgált. 1909-ben Ferdinánd Braunnal megosztott fizikai Nobel-díjat kapott.

45 éve hunyt el
Istvánffy Edvin (Rainer)
Párkány, 1895. január 4. - Budapest, 1967. június 3.

Gépészmérnök, egyetemi tanár. 1922-ben a budapesti műegyetemen szerzett oklevelet. 1928-tól a Standard Villamossági Gyár mérnöke, 1938-ban műszaki igazgatója volt. 1945 után az általános fejlesztési osztály, 1952-ben a Beloiannisz Híradástechnikai Gyár kutatólaboratóriumának vezetője volt. 1952 és 1958 között a Távközlési Kutató Intézet osztályvezetője, majd főosztályvezetője. 1949-ben az Állami Műszaki Főiskola tanára, majd a Műszaki Egyetem meghívott előadója. 1958-tól a Budapesti műegyetemen a mikrohullámú híradástechnika tanszékére egyetemi ny. r. tanárnak nevezték ki. Egyike volt a hazai rádiótechnika jelentős úttörőinek. Irányításával épült a 120 kW-os lakihegyi adóállomás és antenna, továbbá a vidéki reléadók. Nagy szerepet játszott az első hazai rádiólokátorok megtervezésében s általában a mikrohullámú ipar megalapozásában és kifejlesztésében. Élete utolsó éveiben főként az antennák műszaki problémái foglalkoztatták. 15 éven át vett részt a mérnök generáció nevelésében.

Főbb művei:
• Mikrohullámok technikája és rádiólokátorok (Bp., 1955)
• Tápvonalak és antennák (Bp., 1967).

30 éve hunyt el
Massányi Károly
Selmecbánya 1901. január 20. - 1982. február 22.


Gépészmérnök. Bécsben érettségizik 1918-ban, különbözeti érettségi bizonyítványt 1919-ben Budapesten teszi le, majd 1923-ban a Magyar Királyi József Egyetem, mérnöki diplomát szerez. 1923 és 1970 között a MÁVAG, majd a GANZ-MÁVAG dolgozója, ahol több közúti- és vasúti híd tervezésében és építésében részt vett itthon és külföldön. Négy évi tervezési és előkészület után 1933-ban elkészült a lakihegyi 314m-es antennatorony, melynek irányító tervezője és építésvezetője. (A szigetelők Blan Knox licencének adaptálásával.) E munkájáért Kormánykitüntetésben részesült.

Kitüntetései:

1933. Signum Laudis (Lakihegyi rádiótorony)
1953. Munka Érdem Érem 1954. Szocialista Munkáért
1955. Munka Érdem Érem
1964. Munka Érdemrend Arany Fokozata
Kiváló dolgozó jelvény (többször) Kiváló Műszaki Dolgozó
Gépipari Kiváló Dolgozó
Több írásbeli miniszteri és egyéb „Elismerés"

Munkássága a Budapesti Műszaki Egyetemen
• 1949-68 meghívott előadója a „Magasépítési és Ipari Acélszerkezetek" c. tárgynak
• 1966 „címzetes egyetemi docens" címet nyert
1960-81 Állami Vizsgabizottsági tag
1971-ig a Szakmérnöki tanfolyamon az "Acélszerkezetek gyártása, szerelése és korrózióvédelme" és a „Vízépítési Acélszerkezetek" c. tárgynak előadója.
                     ******
• 1917. augusztusában Lucien Lévy nyújtotta be szabadalmát, melynek a neve: super heterodyn. Szabadalma lehetővé tette a rádióvevőkészülékek szelektivitásának és az érzékenységének lényeges növelését.
• 1927. augusztus 15. Első vidéki közvetítés - Szegedről
1957. május 05. Magyarországon elkezdődik a televíziós adás

                     ******
Források:
http://hu.wikipedia.org
http://www.ktki. hu
http://mek.niif.hu
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet
www.termeszctvilapa.hu
www.netlexikon.hu
www.szt.bme.hu
Dósa György: Paskay Bernát munkássága és élete
A Magyar Rádió öt esztendeje 1925-1935.
Rádióhallgatók lexikona Rádiótechnika 1976.

Összeállította: Perneky Sándor, Verőce - pemeky.goregradiok.hu www.oregradiok.hu. www.rádiómúzeum.hu

RMK Nosztalgia Rádió Egyesület lapja - Megjelenik kéthavonta, ingyenesen az Egyesület tagjai részére
Főszerkesztő: Kóger László, Szerkesztés: Biliczky István, Kiadás: Szécsényi Lajos
RMK Nosztalgia Rádió Egyesület székhelye: 1800Bp., Bródy S. u. 5-7. Elnök: Kóger László tel.: (06-30) 378-6633 kogerradio@citromail.hu
Dokumentumok :: Évfordulók, Dokumentumok :: Nosztalgia Rádió Hírújság
2013.1.13