AA3t - Szelektív 3 csöves telepes vevő, 200—2000 m. hullámhatárokkal
Az utóbbi két esztendőben a hálózati, főként a váltóárama hálózati készü­lékek igen sokat fejlődtek. A fejlődésnek nagy része a csövek tökéletesítésé­ben, az erősítés és teljesítmény fokozásában állott, de ezenkívül kapcsolás­technikáikig is haladtunk.

Mialatt a hálózati készülékek ekként fejlődtek, a telepes készülékeikről mintha mindenki megfeledkezett volna. Persze a vidék és a falu kivételével. Ezek szomorú szívvel látták a hálózati vevők fejlődésének szépen felfelé ívelő pályáját, amelyből azonban semmi hasznuk nem származott. És mindezek be­tetőzéséül, ime jönnek a nagyadó és a rettegett reléadók, amelyek — mint sokan, tévesen hiszik, — teljesen lehetetlenné fogják tenni a külföldi adó vételét.

A vidék bajain óhajtunk segíteni, amikor az alábbiakban egy szelektív, telepes vevőt írunk le, amely a modern hálózati vevők összes vívmányait egye­síti magában és már az uj éter-helyzet figyelembevételével készült.
AA3t.pdf


RMK Nosztalgia Rádió Egyesület lapja - Megjelenik kéthavonta, ingyenesen az Egyesület tagjai részére
Főszerkesztő: Kóger László, Szerkesztés: Biliczky István, Kiadás: Szécsényi Lajos
RMK Nosztalgia Rádió Egyesület székhelye: 1800Bp., Bródy S. u. 5-7. Elnök: Kóger László tel.: (06-30) 378-6633 kogerradio@citromail.hu
Dokumentumok ::
2014.1.19