Szelektivitás hullámcsapda, sávszűrő

A nagyadó és a reléadók üzembéhelyezése után hazánkban a vételi viszonyok sok helyen lényegesen meg fognak változni. Az egyes adók közvetlen közelében azok térerőssége olyan nagy lesz, hogy egyszerű kis vevőkészülékkel rajta kívül mást nem lehet majd hallani. Az egycsöves, visszacsatolt audionos készülék, amely ma a vidéknek jóformán slandardtipusa. bizony sok helyen elég­telennek fog bizonyulni, szelektivitása nem lesz kielégítő. Ugyanúgy azok a két-háromcsöves készülékek is javításra fognak szorulni, amelyek, kevésbé előnyös viszonyok között, máris csak nehezen állnak helyt, amelyekkel egyes állomások szétválasztása már ma sem megy egészen simán.

Selektiv.pdf


RMK Nosztalgia Rádió Egyesület lapja - Megjelenik kéthavonta, ingyenesen az Egyesület tagjai részére
Főszerkesztő: Kóger László, Szerkesztés: Biliczky István, Kiadás: Szécsényi Lajos
RMK Nosztalgia Rádió Egyesület székhelye: 1800Bp., Bródy S. u. 5-7. Elnök: Kóger László tel.: (06-30) 378-6633 kogerradio@citromail.hu
Dokumentumok ::
2014.1.19