Évfordulók

70 éve hunyt el

Nikola Tesla
Smiljan, Horvátország, 1856. július 10.-New York, 1943. január 7.fizikus, feltaláló, villamosmérnök, filozófus

A világ egyik legjelentősebb és leghíresebb tudósa, feltalálója, tevékenységét elsősorban az elektromosság, mágnesesség és gépészet területén fejtette ki. Több fontos elméleti és gyakorlati részecskefizikai és gravitációs kutatáson kívül a nevéhez kötődik a többfázisú villamos hálózat, a váltóáramú motor, az energia vezeték nélküli továbbítása, az energiatakarékos világítás, a távirányítás, a nagyfrekvenciás elek-troterápiás készülékek, a napenergia-erőmű és más megújuló energiaforrással működő berendezések, valamint a rádió feltalálásához is nagyban hozzájárult. Híres találmánya a Tesla tekercs, amelynek ötletét sok területen használják. Munkássága jelentősen hozzájárult a második ipari forradalomhoz, és döntő mértékben meghatározza jelenkori gazdasági és társadalmi életünket.

Nikola Tesla 1881-ben Budapestre költözött, hogy a Puskás Tivadar-féle American Telephoné Companynek dolgozhasson. A budapesti telefonközpont átadásán, 1881-ben Tesla lett a cég főmérnöke. Hamarosan feltalált egy telefon-kihangosítót, egyesek szerint ez tulajdonképpen nem volt más, mint az első hangszóró. Önéletrajzi írása szerint Tesla a pesti Városligetben Szigeti Antal barátjával sétálgatott, és Goethe Faustját eredetiben idézte. Abban a pillanatban Nikola Tesla a földre egy bottal megrajzolta a váltakozó áramú motor működését, amelyen már öt éve gondolkozott. 1882-ben költözött Párizsba, hogy Puskás Tivadar ajánlásával a Continental Edison Companynál dolgozhasson elektromos készülékek javításán és fejlesztésén. 1883-ban a Strasbourgh-i kiküldetése alatt Tesla megépítette a Városligetben feltalált váltóáramú motorjának első kísérleti példányát, melyben forgó mágneses teret használt a motor meghajtásához (erre később 1888-ban kapott szabadalmat az USA-ban). Nagy vita volt Edison által erőltetett egyenáramú és Tesla-Westinghouse váltóáramú rendszere közötti rendszerek használhatóágának tekintetében.

Eletében 146 szabadalmat (ebből 112-t az USA-ban) jegyeztek be a neve alatt. Róla nevezték el a mágneses indukció Sl-mértékegységét, a tesla-t

60 éve hunyt el

Tomits Iván
1886. március 11. - 1953. január.09. Megemlékezés olvasható a 77. számban.

55 éve hunyt el

Alexander Meissner
1883. szeptember 14. - 1958. január 3


1907-től a Telefunken mérnöke. Alexander Meissner osztrák fizikus által kigondolt pozitív visz-szacsatolás segítségével megoldottá vált a hosszú ideje megoldatlan probléma is, mert így csillapítatlan rádióhullámokat lehetett előállítani a bonyolult és tökéletlen szikrakeltö generátorok helyett. Segített az elektroncső a vevőkészülékek erősítésében is, ezzel megvalósulhatott a nagy távolságú műsorszórás. Ennek a gyakorlati megvalósítására persze még több, mint egy évtizedet kellett várni. így 1913-tól lehetővé

vált a stabil frekvencián való rádiótávközlés kifejlesztése. Ő találta fel és alkalmazta először a rádiótechnikában a szuperheterodin elvet. Ezzel a rádiók pontosabban választhattak csatornát, és tisztább, erősebb lett a hang is. Az elv alapján a készülék az antennából bejövő jeleket átalakítja egy úgynevezett középfrekvenciás jellé, majd ezt felerősíti, demodulálja és ez a jel jut el a hangszóróba. Erdemei elismeréséül 1925-ben Heinrich Herz aranyérmével tüntetik ki.


******
Események
1893. február 15. Telefonhírmondó megnyitása. Százhúsz évvel ezelőtt világon elsőként Budapesten szólalt meg a Telefonhírmondó, vagy ahogy akkor nevezték a „Beszélő újság". Feltalálója Puskás Tivadar, a múlt század egyik legkiválóbb magyar technikusa. Zsenialitását maga Edison is elismerte. Tőle származik a telefonközpont gondolata is. A párizsi központ felállítása után ő teremtette meg az első budapesti telefonközpontot. Az ő agyában született meg az egy központból közvetített műsor gondolata is. Kísérletei során 1881-ben a párizsi opera előadását a világkiállítás egyik csarnokába közvetítette. A „Beszélő újságot" 1893 február 15-én helyezte üzembe. Egy hónap alatt Puskás 70 kilométer hosszú önálló hírmondóvonalat építtetett ki és száz előfizetőt kapcsolt be. Ez a hálózat a rádió megjelenéséig állandóan növekedett. A hírmondó szerepét átvette ugyan a rádió, de Budapesten 1943. augusztusáig üzemben maradt. Puskás Tivadar csak egy hónappal élte túl találmánya megvalósítását.


1998. január 01. OIRT sávú adók helyett CC1RT frekvenciákon sugárzó adók közvetítik a Petőfi és Batók rádió műsorát
1958. január 22. Széchenyi hegyi adóépület átadása

Források:
http://www.e-times.hu
http://cn.wikipedia.org
http://hu.wikipedia.org
http://mek.niif.hu
http://filmhiradok.nava.hu
http://www.radiomuseum.hu
http://www.rentit.hu
• Rádióhallgatók lexikona
• A Posta Rádió és Televízió szolgálat 25 éve, 1945-1970

Összeállította: Perneky Sándor, Verőce - pcrnekyfív orearadiok.hu www.oregradiok.hu, www.radiomuzeum.hu

Honlapunkról - web hírek

Az utóbbi időben honiapunk a folyóiratunk megjelentetésében egyre nagyobb szerepet tölt be. Hogy miért is? Nem csak a már régebben megjelent számok tölthetőek le. Az elmúlt lapszám, szerkesztési okok miatt egy kicsit csúszott, ezért arra az elhatározásra jutottunk, hogy kivételesen azonnal elérhetővé teszzük az elektronikus verziót, így gyakorlatilag december elejétől elérhető a honlapunkon a tagok részére. Azután jött egy nem várt akadály az újságok szétküldése előtt, hogy a nyomda hibásan nyomtatta ki. Ezért az ünnepek miatt ismét egy csúszás keletkezett. Január második hetére elkészült az újra nyomtatott lapszám. Postázásra is került azonnal, hogy a tagság még januári börze előtt kézbe vehesse, olvashassa. A fentiek miatt javaslom minden tagtársunknak, hogy ha még nem regisztráltak, akkor ezt tegyék meg minél előbb, hogy az aktualitásokról időben és azonnal tájékoztatást tudjunk adni, az aktuális lapszámot le tudják tölteni. A tagok részére időnként a legfontosabb eseményekről, változásokról, vagy egyéb, többeket is érintő hírekről így tudunk gyorsan és hatékonyan mindenkit informálni. Honlap elérhetősége: www.nosztalgiaradio.hu

pernekvfifforettradiok.huRMK Nosztalgia Rádió Egyesület lapja - Megjelenik kéthavonta, ingyenesen az Egyesület tagjai részére
Főszerkesztő: Kóger László, Szerkesztés: Biliczky István, Kiadás: Szécsényi Lajos
RMK Nosztalgia Rádió Egyesület székhelye: 1800Bp., Bródy S. u. 5-7. Elnök: Kóger László tel.: (06-30) 378-6633 kogerradio@citromail.hu

Dokumentumok :: Évfordulók, Dokumentumok :: Nosztalgia Rádió Hírújság
2014.1.19