AA3v - AA3e - Szelektív 3 csöves váltóáramú és egyenáramú hálózati vevő

Miután múlt számunkban az eddig nagyon elhanyagolt vidéki amatörök kívánságát elégítettük ki és szelektív, modern telepes észüléket ismertettünk, most a nhálózativ amatőrök részére ismertetünk két készüléket, egy váltóáramú és egy egyenáramú hálózati vevőt.

Az építő amatőrök érdekét véltük biztosítani, amikor e kél hálózati készüléket a múltkori telepes készülékből fejlesztettük oly módon, hogy az abban felhasznált legfontosabb és legértékesebb alkatrészeket, u. m. a chassis-t, a hármas forgót, a tekercseket, a hullámváltó kapcsolót, stb. stb. változatlanul megtartottuk, ugy hogy e két vevő tulajdonképpen az előző, telepes vevőnek hálózati változata.

Ezek az alkatrészek tehát a három közül bármely készülékhez felhasználhatók és aki pl. költözködés miatt az egyikről a másikra volna kénytelen áttérni, a legértékesebb alkatrészek megtartásával aránylag olcsón teheti ezt meg.


RMK Nosztalgia Rádió Egyesület lapja - Megjelenik kéthavonta, ingyenesen az Egyesület tagjai részére
Főszerkesztő: Kóger László, Szerkesztés: Biliczky István, Kiadás: Szécsényi Lajos
RMK Nosztalgia Rádió Egyesület székhelye: 1800Bp., Bródy S. u. 5-7. Elnök: Kóger László tel.: (06-30) 378-6633 kogerradio@citromail.hu

Dokumentumok :: <1930, Dokumentumok :: Nosztalgia Rádió Hírújság
2014.5.11