Ingelen - Geographic US537W - poznámky k servisu

Ingelen Geographic US 537W je jeden z reprezentantov unikátnej série rádií vyrábaných rakúskou firmou Ingelen, v ktorých výrobca experimentoval so sklenenými optickými vláknami a použil ich na unikátnu ladiacu stupnicu. Rádiá s tou stupnicou sú veľmi hodnotené medzi zberateľmi, nakoľko ide o ojedinelý princíp. Jeho napodobeniu sa približuje Titan Atlas, ale v Titan rádiu sa použili dva proti sebe sa otáčajúce dierované plechové kotúče a svietiaca bodka na mape Europy sa pri naladenej stanici zobrazí po prekrytí dvoch dierok. Ingelen použil systém rotujúcej žiarovky, ktorá sa pri ladení pohybuje po obvode plechového bubna, na obvode ktorého sú vyvedené sklenené trubičky priemeru asi 1mm a druhý koniec tejto trubičky je zakončený na mape pri danom meste. Veľmi efektné a efektívne riešenie rozvodu svetla. Vzniká tak neskutočný dojem, keď pri ladení sa na mape Európy zobrazujú svietielkujúce bodky.

Nakoľko toto rádio bolo vo veľmi zachovalom stave, tak sme ho veľmi citlivo zrenovovali. Vymenilo sa len zopár kondenzátorov s veľkým zvodom (C9,C10,C14,C19,C20), umiestnili sa do trubičiek, nakoľko originálne Sator kondenzátory sú umiestnené vo veľmi kvalitných papierových trubičkách. Elektrolyty ostali pôvodné, len sme z vnútra vyliali ostávajúci elektroly (cez malinké dierky), lebo už v rádiu vytekal, takže sú to vlastne len prázdne obaly, a viditeľne sa do rádia umiestnili nové elektrolyty. Jediné čo v rádiu chýbalo bola KV cievková súprava L5-L7. Do fotografií sme ich zakreslili na miesto, kde sú pre ne prichystané kovové držiaky.

Pri renovácii (keďže sme nemali originálny reproduktor s budením), tak namiesto budiaceho vinutia Feld sme použili odpor 1800 ohm, 6W. Ďalej treba kvalitne vyčistiť kontakty.

Rádio je dosť citlivé, stupnica funguje perfektne, jednak po obvode v malej štrbine svieti ryska na akej frekvencii prijímate, a súčasne svieti mesto na mape, kde daná stanica funguje. Niektoré súčasné stanice veľkých miest fungujú dodnes a presne sa rozvietia.

Bohužial sa nezachovala skrinka rádia, takže sa bude čakať kým sa neobjaví niekde na burzách.

V.Cingel, 10/2015

Anotovaná schéma
Zapojenie sieťovej časti
Súčiastky pod šasí 1
Súčiastky pod šasí 2
Ingelen-US537W-schema.pdf
Ingelen-US537W-supply.pdf
Ingelen-US537W-wiring1.pdf
Ingelen-US537W-wiring2.pdf

Stupnicu nájdete na tejto linke.

Fotoalbum
Dokumenty :: Renovácie, Dokumenty :: Servisné návody
Vytvorené: 19.10.2015