Tesla - naskenované stupnice a repliky (Tesla radio scales)

Oskenované stupnice prijímačov Tesla, ak máte peknú stupnicu, oskenujte a pošlite.
Pri výrobe replík stupníc môžete použiť tlačiareň na transparentnú fóliu alebo výborná metóda, laserom na sklo, je popísaná aj na tejto stránke.
Enclosed are glass scales scans of Tesla radios, Czechoslovakia.
Súvisiace články: Skeny stupníc rádiií Mikrofona, Databáza skenov stupníc rôznych rádií.

Prijímač (Radio Model)
Autor (Author)
Stupnica (Scale)
Tesla, 428A Gavota 2
M.Mikuš, SR
Gavota 2 (sken A3).pdfGavota 2 _orez + korekcia, presny rozmer skla 390x70mm.bmp
Tesla, 314B Lunik, 320A Sputnik
P.Lexmann, SR
Tesla-Sputnik-Lunik-Scale.jpg
Tesla, T254
V.Cingel, SR
Tesla-T254-stup.jpg
308U, Talisman
Petr Zdvořák, ČR
Stupnice Talisman 308U bílá.jpgStupnice Talisman 308U černá.jpg
414U
Petr Havlín, ČR
Tesla414s.pdf
Philips, 208U-14 (208U), Šariš
Jan Ručka, ČR
Ph-T208.jpg
3102AB Orient
V.Cingel, SR
TeslaOrientStup.jpg
338AB, Toccata
L.Čelár, SR
TeslaToccataStup.jpg
Tesla, 820A
replika 3.8 x 20.5 cm
T.Kurjan, SR
tesla_820_replika_stupnice_192.jpg
304U (vývoz do Poľska)
J.Čmugr, ČR
Tesla304U.jpg
Tesla, Rytmus
(Počítačovo spracované, farebné)
Ľudmila Viglašová, SR
RytmusFarebne.zip
Tesla, Rytmus
Milan Zibolen, SR
Tesla Rytmus.jpg
3102AB, Orient
J.Čmugr, ČR
TSLOrient.jpg
525A, Kvarteto
Viktor Cingel, SR
TSLKvartStup.zip
426A, Tenor
P.Holman SR
TSLTenorStup.jpg
1010A, Dunaj
Pavol Dolinský, SR
TSLDunajSt.jpg
T565A Osciloskop, Křižík
Vratislav Rýpar, ČR
T565A-sklo01.jpg
1129A Sextant
Lukáš Beran, ČR
SextantStup.jpg
504U, Pionier
Farebná
(nižšie je jednofarebná)
Václav Balek, ČR
TSLPionier.jpg
312A Junior
Viktor Cingel, SR
Tesla312Astup.jpg
315A Sonatina
Viktor Cingel, SR
Tesla315Astup.jpg
3101B
Anonym
TSL3101stup.jpg
426A, Tenor
P.Holman, SR
stup426A.jpg
401U, Accord
Jan Ručka, ČR
Viktor Švihran SR
401U.jpg Tesla401Ustup.jpg
516A, Largo
Jan Ručka, ČR
TeslaLargoScale.jpg
Tesla, Romance
(invertovaná)
Ing. M.Haverla
stupnica II-orez.jpg
309U-5, Talisman
Karol Smolka, ČR
309U-stup.jpg
504U, Pionýr
Viktor Cingel, SR
TSL504UST.jpg
Tesla, 603A Symfonic

(Treba poskladať z dvoch dielov)
Viktor Cingel, SR
TSL603ASTa.jpgTSL603ASTb.jpg
Tesla, 621A Opera

(Treba poskladať z dvoch dielov)
Viktor Cingel, SR
621Astup2.jpg621Astup1.jpg
Tesla, 621A Opera

(nakreslená podľa vzoru)
Václav Bibr, ČR
stupnicec4 opera.JPG
Amata (Tesla?)

(Treba poskladať z dvoch dielov)
Viktor Cingel, SR
AMATAa.jpgAMATAb.jpg
Dokumenty :: Stupnice, Dokumenty :: Tesla - servis
Vytvorené: 8.7.2007