Hornyphon - W302S - priebeh renovácie, schéma, servisný návod

© Ing. Viktor Cingel, CSc., 10/2013

Upozornenie: Tento servisný návod je určený prevažne pokročilým zberateľom a opravárom. Autor neručí za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť čitateľovi z použitia informácií, návodov a postupov uvedených v tomto návode. Pri práci s elektronikou je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, nakoľko sa pracuje s vysokým sieťovým napätím 230V. Rádio zapínajte do siete len cez oddeľovací izolačný transformátor.

Nikde na internete sa nenašla schéma tohto prístroja, tak som ju nakreslil.

Hornyphone-w302S-schema.pdf

Servisný návod je na tejto linke.


Tu sú detailné fotografie z renovácie.
Dokumenty :: Články
Vytvorené: 14.10.2013