Philips 2511 "Vítěz" - sprievodca renováciou

Rádio Philips 2511 Vítěz sa začalo dovážať do ČR na prelome rokov 1930. V roku 1929 sa predávali modely T2515 v kovovej skrinke, neskôr ku koncku 1929, sa úspešne predávala stavebnica Národního přijímače 2499. Rádio 2511 sa stalo veľmi populárnym aj vďaka rôznym súťažiam, kde vyhrávalo všetky kategórie. V roku 1930 sa v rámci hodnotenia prijímačov, ktoré vyhlásil časopis Radioamatér, vykonala súťaž týchto rád[Radioamatér 3/1930].

Soutěže zúčastnily se tyto firmy uvedenými typy přijímačů:
 1. Radio-Zenit Přelouč, svým přijímačem na síť R-154 s reproduktorem Zenit.
 2. Radioslavia, obeslala soutěž těmito přijímači: SFR-34, SFR-30, Ekradyn 4, Marconi 56 s reproduktorem „Radiolavox".
 3. Radio-Žáček- Praha, předvedl americké stroje typů Atwater Kent model 60, Atwater Kent model 66, s reproduktorem dynamickým.
 4. Philips-Radio jediným typem T-2511.
 5. Mende - lidovým přijímačem E38N.
 6. J.Sedmidubský, dvoulampovým přijímačem „S-S-2".
 7. Brown - Boweri jediným přijímačem „UN4" s reproduktorem Mascot.

Poradí: Podle celkového počtu bodů ze 318 vůbec možných bodů.
 1. Philips T-2511 ....................... 289 bodů
 2. SFR-30 (Radioslavia) ................. 286
 3. Atwater-Kent model 66 (Žáček) ........ 279
 4. Atwater-Kent model 60 (Žáček) ........ 274
 5. Brown-Broweri UN 4 ................... 258
 6. Marconi 56 (Radioslavia) ............. 243
 7. E38N (Mende) ......................... 221
 8. Radioslavia Ekradyn 4 ................ 215
 9. Rádio Zenit R-154 .................... 214
 10. Radioslavia SFR-34 ................... 160
 11. S-S-2 (Sedmidubský) .................. 101

Aby sme si tento prijímač detailne predstavili, v nasledujúcom servisnom návode je uvedený celý priebeh renovácie. Servisný návod bude plný detailných fotografií, aby ste si mohli spraviť obraz o všetkých detailoch. Fotografie tak budú dopĺňať detailný servisný návod M.Berana: Philips 2511. Fotografie budú zozbierané od viacerých autorov, ktorí už renováciu spravili alebo ju práve robia. Niektoré detaily sú nafotené v tomto fotoalbume prístroja.

Súvisiace články: M.Beran: Servisný návod a schéma, Fotodokumentácia hotového prístroja.

1. Nálezový stav

Rádio je veľmi ťažké, takmer 22kg, najmä kvôli predimenzovanému transformátoru a poctivému tieneniu. Predný kryt zdobí mosadzný plech s tromi terčíkmi. Rám je z oceľového plechu, striekaného na čierno. Obal prijímače tvoria pertinaxové dosky, zasunuté v premyslených vnútorných rebierkach. Na vrchu je otvárací kryt.


Ako vidno na mosadzných terčíkoch, chýba kľúč (stredný otvor) a páčka na prepínanie vlnových rozsahov (pravý otvor).


V rádiu bola vymenená usmerňovacia lampa za lamelovú AZ1 a popraskala celuloidová stupnica.


Po rozobratí prístroja vidno všetky mechanické diely.
Zdroj (vľavo) a vf časť (vpravo) sú spojené cez elektrickú svorkovnicu.
Na dne skrinky sú dva izolačné papiere.

2. Zdroj a nf zosilňovač

Odletujte svorkovnicu a vytiahnite najprv zo skrinky celý zdroj. Je veľmi ťažký.
Pár fotiek ilustruje mechanickú a elektrickú konštrukciu. Tento zdroj je z variantu rádia č.1, ktoré je staršieho dáta výroby. Iný typ zdroja, aj s voličom sieťového napätia je odfotený ďalej v článku.


Pevne uchytený robustný transformátor. Všetky vinutia mali odpor v hodnotách ako uvádza M.Beran v servisnom návode.


Tu vidno jeden poškodený odpor 125k, bude sa dať ľahko opraviť. Hore vpravo je už odstránená lamelová pätica pre usmerňovačku.


Na veľkom kondenzátore bol vyrazený dátum výroby, 11.jan.1930.


Na spodku prístroja nájdete sadu výkonových odporov, Prípadný vytečený asfalt alebo vosk jemne očistite.
Odpory by mali byť v poriadku. Ak nie, tak sa s nimi musíte popasovať a do trubiek schovať moderné viacwatové odpory.


V kruhu je ilustrovaný sieťový vypínač, otočná páčka, ktorá spája dve pérka. Skontrolujte či páčka je od kostry dobre izolovaná hrubým papierom.
Tiahlo vpravo zapadá do vydličky od prepínača vo vf časti (pozrite obrázok ďalej).


Pri skúške zdroja nezabudnite priletovať tavnú poistku.

Ako prvú časť, treba oživiť zdroj. Podľa návodu skontrolujte ohmické odpory primárneho a sekundárnych vinutí. Trafo je dosť robustné, tak by nemalo byť porušené. Väčší problém tvoria filtračné kondenzátory. V tomto modeli bol z nich vytečený asfalt a jeden plechový bok bol ohnutý, ako následok rozpínania asfaltu pri zahrievaní kondenzátora. Neskúšajte prístroj zapnúť s usmerňovacou diódou, ak sú prerazené kondenzátory, tak vám určite odíde aj dióda.

V tomto prístroji bolo treba vymeniť prerobenú päticou pre usmerňovaciu elektrónku. Pätica sa vyrobila z pertinaxu a plošného spoja, kde sa odspodu priletovali pocínované pliešky na zasunutie kolíkov elektrónky. Obidva pertinaxy sa pripevnili do otvorov, ktoré tu zanechal kutil. Hlavičky šroubičiek sa neskôr potrú trochou grafitu, aby vyzerali ako patina.


Pre opravu kondenzátorov som použil jednoduchý postup. Namiesto kondenzátorov C13 až C19 som použil miniatúrne elektrolytické kondenzátory na 450V, a blokovacie kondenzátory na mriežkové predpätie 1mikroF, som použil kvalitné moderné svitkové kondenzátory na 100V. Aby som nemusel vyberať veľký blok kondenzátorov (mechanicky by to bola riadna robota), tak som odletoval prívody od všetkých kondenzátorov, na pôvodný kondenzátor som priložil tmavohnedý izolačný papier, na druhý papier rovnakých rozmerov sa upevnili kondenzátory, prevlečené prívody na druhú stranu. Tam sa na prívodoch urobili očká a tieto nové kondenzátory sa "skryli" medzi dva papiere. Prívody sa naletovali späť, tak pri pohľade spredu to vyzerá ako originálny kryt kondenzátora.


Nové kondenzátry sú skryté za papierovým krytom.

Potom sa celý blok zdroj a nf - samostatne vyskúšal. Pracuje bezchybne. Po zapnutí skontrolujte na svorkovnici všetky jednosmerné napätia. Bez koncovej elektrónky dával zdroj napätie asi 410V. Po zasunutí elektrónky, Ua klesne na asi 350V. Predpätia sa dajú regulovať od -1V do asi -8V. Ak budú napájané všetky elektrónky, tak bude napätie až -10V. Otestoval som aj funkciu nf zosilňovača. Sínusový signál asi 2V som priviedol medzi zem a cez kondenzátor 10nF/250V na mriežku koncovej elektrónky (pozri obrázok ďalej).


Hotový blok Zdroj a NF zosilňovač. Tu dobre vidno malú medzeru medzi hnedými papiermi, kde sú schované kondenzátory.

FInálne namerané napätia, keď bola pripojená aj vf časť k zdroju. Nemal som presne rovnaké elektrónky, ako uvádza schéma, takže niektoré napätia sa môžu trochu líšiť. Za druhé, skúšal som viaceré usmerňovacie lampy a podľa stupňa emisie sa napätia tiež líšili. Takže plus/mínus 10% nehrá žiadnu rolu. Podstatné je aby v kľudovom stave nerástol odoberaný prúd vplyvom zvodov kondenzátorov a ich postupného zahrievania. Všetky napätia sú merané oproti zemi, voltmeter digitálny, 10MOhm vstupný odpor.

Naprázdno a len zdroj
Sieťový transformátor naprázdno, bez elektróniek: 2x350V
Napätie na C18 naprázdno po usmernení, bez ostatných elektróniek: +430V (pozor, ak dáte nové C18 a C19 na 450V, nemusia vydržať)
Napätie na C18, keď bola osadená len E4 a len koncový stupeň: +360V

Po skompletovaní prijímača (všetky elektrónky zasunuté):
Napätie na bode 5: +295V (pri inej usmerňovačke až 310V)
Ua E1 (E452T): +154V
Ua E2 (E452T): +130V
Ua E3 (E424N): +133V
Napätie na bode 2: -1,4V
Napätie na bode 4: -1,5 až -10V podľa polohy ľavého potenciometra
Odber VF časti (meraní medzi bodmi 5-5: 10 mA

3. VF časť

Výroba repliky stupnice
Keďže stupnica bola polámaná, spravil som skenovaním predlohu, pospájal a doretušoval chýbajúce časti. Stupnica sa dá vytlačiť na hrubší papier, lepšie však na tenší papier, ktorý sa potom na vrchu prekryje tenkým priesvitným plastovým povrchom a priskrutkuje na mosadzné koleso. V ďalších obrázkoch je ilustrovaný postup skladania a SW retušovania. Predpoklad dobrej kópie bolo, že v rádiu boli všetky vzorky jednotlivých číslic, z ktorých sa dala poskladať celá mozaika čísel od 0 do 180. Vzory stupnice v troch odtieňoch sú na tejto linke.


Po mechanickej stránke je vf časť umiestnená v samostatnom, veľkom a dobre tienenom bloku. Pod veľkým čiernym krytom sa nachádza trojitý ladiaci kondenzátor. Tento kryt v žiadnom prípade neodmontujte. Ladenie je zabezpečené pomerne veľkým, mosadzným kolesom, ktoré sa trením spája s mechanickým prevodom, poháňaným oskou s gombíkom na pravej strane. Spodok vf bloku sa odníma, je to pocínovaný tieniaci kryt. Pod ním sú tri veľké cievkové súpravy a vzadu cez tri okienka je prístúpná časť s odpormi. Pokiaľ nebolo rádio nejako "opravované", tak všetky súčiastky sú veľmi robustné a nepožadujú žiadnu opravu. Len ich premerajte. Doporučujem všetko očistiť od prachu a mastnoty a na rotačné prepínacie kontakty (vidno ich zozadu pri pohľade pod otvor, kde sa umietňujú elektrónky), streknite trochu Kontoxu. Skontrolujte mechanickú pákovú sústavu na pravej strane, prepína jednotlivé rozsahy.

V ďalšej sérii fotiek prinášame detailné pohľady na celú vf časť. Tento model mal niektoré prvky zjednodušené (oproti schéme M.Berana). napr. v anténnom obvode je len jedna zdierka a jeden oddeľovací anténny kondenzátor. Tomu zodpovedá aj jeden otvor na pertinaxovom kryte. Ďalšie rozdiely oproti náčrtu v návode M,.Berana: C6/8 a C20/21 sú dva samostatné kondenzátory. C10 je riešený ako trubkový kondenzátor, nie prechodový na šasí. C11/12 sú riešené v spoločnej trubke.

Výrobné číslo tohto modelu je 53011, tzn. že je to prístroj z prvých výrobných sérií.


Celkový pohľad na zrenovovanú vf časť. Stupnica bola vyrobená ako replika podľa vzoru uvedeného v tomto súbore.
Všetky mechanické prevody boli očistené od hrdze a premazané konzervačným olejom.


Pohľad zozadu na sadu odporov a kondenzátorov. Číslovanie podľa schémy uvedenej v návode M.Berana.
Všminite si v pravom rohu kúsok izolačného papiera. Doporučujem ho tam dať, nakoľko je tam veľmi malá vzdialenosť od živého pocínovaného spoja na odpore R6, anódové napätie, a medzi kostrou. Vznikal mi tam skrat a preto som to malým papierom odizoloval.


Pohľad od antény. Vidno, že tu chýba kondenzátor a dve zdierky pre rámovú anténu (dole dva otvory).
V inom modeli som ju našiel. Keďže i na pertinaxovom kryte je len jedna zdierka, tak ide o originál z výroby.
Cievky v novom prevedení sú umiestnené v kovových krytoch (pozri obrázky ďalej v článku).


Pohľad na cievkové súpravy a ladiaci kondenzátor.


Pákový prevod od páčky v paneli až na prepínaciu osku vo vnútri vf časti. Jedna krajná poloha je "Prístoj vypnutý".
Nová šroubička, s kontramaticou, nahrádza chýbajúci nit.


Detailný pohľad na prevod ladenia.


Pohľad od zdrojovej časti, tu vidno vydličku ovládajúcu sieťový vypínač.

4. Mechanické prvky

Záhada štítku
Rozobral som dva prijímače. Na jednom bol dvojdielny štítok z prijímača 2531, na druhom štítok 2511. Nafotil som tieto štítky ako aj ich prinitovanie vo vnútri. Je možné sa domnievať, že vzhľadom na existenciu ďalších nepoužitých štyroch otvorov, tam mal byť iný štítok a ten 2531 bol nejako na prístroj neskôr nanitovaný. Možno si predchádzajúci opravár chcel nejako prístroj označiť, tak tam dal takýto štítok. Na druhom prijímači je aj plomba, tak sa dá usudzovať, že prístroj bol v továrni nastavený na nejaké napätie a nikto s tým nehýbal (so štítkom).


Štítok s označením 2531, pravdepodobne neorginálny.


Štítok s označením 2511, originálne zaplombovaný.


Výkresy na kľúčik a ovládaciu páčku.

Plechové kryty
Nf časť, svorkovnica ako aj elektrónky sú v originálnom prístroji zakryté tieniacimi krytmi. Z iného kusa som sa pokúsil spraviť dokumentáciu krytu na nf a zdroj, a krytu na svorkovnicu. Kryt na nf a zdroj je z pocínovaného plechu, spájkovaný cez prehnuté roky. Zvnútra je pocínovaný a von je nastriekaný matnou čiernou farbou. Fotografie sú na nasledujúcich obrázkoch. Kryt som obkreslil na papier a zakótoval hlavné rozmery. Na jednom papieri sú všetky štyri strany, nakreslené metódou "strih na šaty" (na jednom papieri sú všetky obrázky, stopujte po čiare :). Kryt na svorkovnicu je z kartónu, a nastriekaný na čierno. Diery a výrezy si prekreslite pri výrobe na jednotlivé časti, nekótoval som hlavné otvory pre dve elektrónky, spravte to tak že si nameriate vzdialenosť stredov elektróniek na päticiach, a potom vykružovačom vyrežte kruhové diery na plechu. Kryt na elektrónky sa mi nepodarilo zohnať. Všimnite si, že jeden roh krytu má úkos, asi 1x1cm (obrázok vpravo).

Ďalej sú uvedené plechové kryty pre tienienie pätíc elektróniek, a tieniaci kryt, ktorý zakrýva všetky elektrónky zvrchu.

Vytlačte presne na A4, bez okrajov,
aby vám rozmerovo sedeli
hlavné kóty.

Kryt2511.jpgOtvoril som aj druhý kus, s vyšším výrobným číslom, lebo už mal na spodku transformátora volič sieťového napätia, dve ďalšie zdierky na rámovú anténu a mal iné cievky, menšie a skryté v plechových krytoch. Tento typ mal všetky kryty, zdroj bol oplechovaný aj zospodu a navrchu bol kryt podľa vyššie nakresleného obrázku. Spodný kryt vf časti, na rozdiel od krytu v inom modeli, sa skladá z dvoch častí - odnímateľná zadná časť a spodok krytu. Tu sú fotografie tohto modelu. Výrobné číslo je: vf časť: 108795C, zdroj a nf: 107447, na štítku vzadu 107643.


Volič sieťového napätia v polohe 220V, a dátum výroby 18.august 1930 - natlačený na šasí zdroja a nf.


Celkový pohľad na zostavený zdroj a nf


Cievková sústava a pohľad na osku s prepínacími kontaktami.


Tento prístroj mal inak osadené niektoré súčiastky - anténny kondezátor, tlmivka vpravo v kryte.


Detailný pohľad na anténnu časť a skracovací kondenzátor.

5. Celková zostava

Celý kovový rám sa dôkladne prebrúsil a nastriekal najprv základnou farbou a potom dvakrát čiernou lesklou farbou. Po očístení všetkých pertinaxových krytov (Silichrom a Autopolish) sa tieto platner zasúnú do rámu, najprv boky. Potom vložte zdroj. Preskúšajte ho po zasunutí, aby ste pri každom kroku montáže mali istotu, že ste nespravili nejaký skrat pri montáži. Následne zasuňte vf časť a priletujte sedem malých drôtikov na svorkovnici. Postupne zasúvajte elektrónky a skúšajte každý stupeň. Nakoniec vás rádio odmení prenikavým zvukom, nastavte ľavým gombíkom citlivosť a nalaďte nejakú stanicu. Bez problémov som naladil na SV Prahu, čo v našich končinách nepodarí ani na mnohých superhetoch.

Na nasledujúcich fotografiách si pozrite vyhotovenie zdierok a krytov u staršieho modelu.

Ešte ostáva dokončiť:
- malú páčku s M3 závitom na prepínanie prepínača.
- plechový kryt na zdrojovej časti, zakrýva všetky elektrické obvody v zdroji.
- malý kryt z tvrdej lepenky, natretý na čierno, ktorý zakrýva svorkovnicu.
- na niektorých modeloch som videl aj kryt elektróniek, pritlačený dlhým plieškom.
- malý kľúčik na zamykanie prístroja.


Jedna zdierka na anténu. Na iných, novších, modeloch sú ešte dve zdierky na rámovú anténu.
Dole vidno zemniaci šroub. V dokumentácii z Rádioamatéra 1930 je uvedený model s jednou zdierkou.


Zdierky na reproduktor a gramofón.


Pohľad dovnútra, vľavo chýba kryt na zdroj, na svorkovnicu patrí tiež malý kryt. Jedna E442 na vstupe tam nie je.


Chýba prepínacia páčka a kľúčik.

Dokumenty :: 30-te roky, Dokumenty :: Philips - servis, Dokumenty :: Renovácie
Vytvorené: 29.11.2009