Minerva 386 - servisné poznámky

Upozornenie: Tento servisný návod je určený pokročilým zberateľom a skúseným opravárom. Autor neručí za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť čitateľovi z použitia informácií, návodov a postupov uvedených v tomto návode. Pri práci s elektronikou je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, nakoľko sa pracuje s vysokým sieťovým napätím 230V. Rádio zapínajte do siete len cez oddeľovací izolačný transformátor.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je známe, že rádia z produkcie rakúskej firmy Minerva boli veľmi kvalitne prepracované, používali sa kvalitné materiály a súčiastková základňa. Aj model Minerva 386 je takto koncipovaný - kvalitné hliníkové šasí (2mm hliníkový plech), robústne cievkové bloky, kvalitné súčiastky. Existujú dve verzie - bez budiacej cievky v reproduktore 386-W (model v tomto článku) a s budiacou cievkou 386. Osadenie rádia je s elektrónkami červeného Philips radu EK2, EF5, EBC3, EL3, EM1, AZ1.

Minerva 386 reprezentuje kvalitný superhet. Jeho zaujímavosťou je to, že prepínač rozsahov má zostavený tak, že má medzistavy pri prepínaní, kedy sa stlmí žiarovka podsviecujúca stupnicu daného rozsahu (napája sa cez 6 ohmový odpor), zároveň sa rádio v danom rozsahu utlmí, nepočuť stanice, "telefónnym" ladiacim kolieskom je možné rýchle a nehlučne preladiť na druhý koniec stupnice a prepnúť späť na plný príjem. Dá sa povedať, že je to istá forma tichého ladenia.

Učel renovácie tohto rádia bol, zachovať čo najviac jeho estetickú hodnotu (napr. "telefonické ladiace koliesko"), citlivo opraviť elektroniku a presne ho naladiť, aby sa dali na SV a KV chytať medzinárodné stanice. Veríme, že sa nám to podarilo.


Sieťový transformátor a napájanie
V prístroji, ktorý sme našli, chýbal transformátor a bol doslova vytrhnutý z hliníkového šasí. Po opatrnom vyklepaní hliníkového plechu sa do otvoru vložil sieťový transformátor z nejakého Tesla rádia, ktorý dával 250V sekundárne napätie a 6,3V žeravenie. Možete použiť aj iný, ktorý sa naležato vsunie do štvorcového otvoru (pozri obrázok). V našom prípade (trafo bolo trošku menšie) sa musel zhotoviť ešte malý hliníkový rámik ako podložka. Nad trafom sa spravil z plechu nadstavec, ktorý drží päticu pre AZ1, v našom prípade nie je potrebná (je len pre estetiku), lebo sme použili maličký Graetzov mostík pre usmernenie. Ten sa spolu aj s novými elektrolytmi schoval pod šasí.

Na výrobu predpätia slúži odporový delič, 3 x 50 ohmov, ktorý je v originálnom rádiu vyrobený na valcovej papierovej trubičke, priemeru asi 12 mm, navinutý odporovým drôtom (vyzerá ako cievka). V našom rádiu bol spälený, tak sme ho nahradili tromi 0,5W odpormi 47 ohmov, ktoré sa prispájkovali na pertinaxovú doštičku s očkami, aby esteticky nerušili, doplnili sme ešte jeden nový elektrolyt 20mikroF/63V a vyfiltrovali toto napätie viac, ako je len v originálnej schéme (potrebovali sme odstrániť malý brum v koncovej elektrónke). Doplnenie nájdete na schéme ďalej.Potenciometer hlasitosti je spriahnutý s tónovou clonou, zistili sme, že bol mechanicky poškodený. Celý kryt sa dá rozobrať, potenciometer vyčistiť a poskladať. Aby všetky mechanické časti obalu držali pokope, je potrebné zahnúť malé jazýčky na valcovom obale potenciometra, ktoré sme ešte zafixovali šedým epoxidom. Pri tejto príležitosti sme vymenili aj 2x10n väzobné kondenzátory a jeden M5 na tónovej clone nad šasi pri potenciometri (pozri obrázok). Prepínač tónovej clony (stredný gombík na obrázku vpravo) sme len vyčistili a nakonzervovali jeho kontakty.


Výmena kritických kondenzátorov
Na schéme si všimnite modrým krúžkom označené kritické kondenzátory, resp. odpory, ktoré je treba skontrolovať, resp. vymeniť. V našom prípade, okrem elektrolytov, sme vymenili aj niektoré kritické filtračné svitkové kondenzátory za nové, valcové, s dovoleným napätím 630V. Natreli sme ich potom načierno, aby veľmi "nekričali" v starej elektronike. Kritické sú ešte aj odpory 7k a 80k napájajú mriežkové kladné napätie na oscilátorovej elektrónke EK2. Skontrolujte aj odpory v deliči 40k a 50k v obvode EF5. Vymenené boli aj spomínané väzobné kondenzátory v nf časti. V schéme je zakreslený aj chýbajúci odpor 30 ohmov v nf časti (nebol tam zapojený v originálnom obvode) a naopak odpor v g1 EK5, ktorý je ukrytý v čiapočke a 50p kondenzátor, napájajúci detektor, ktoré sú v zapojení, ale v schéme v knihe Empfanger Schaltungen nie sú nakreslené.

SchemaMinerva386W.jpg

Ladenie
Superhet sme presne naladili pomocou modulovaného vf generátora a rozmietača, na týchto frekvenciách.
Krajné frekvencie (ladiaci kondenzátor na doraz - označené oranžovou), súbeh na žltých frekvenciách. Fading sme nenastavovali.
Popis ladenia nájdete v niektorých článkoch o ladení superhetu, napr. na tejto linke.


Antenor a spálené cievky
Veľkú pozornosť venujte aj dômyselne zapojenému antenoru, tvoreného dvomi kondenzátormi 2n na primárnej strane sieťového transformátora (!) pod napájacím trafom. Tieto jednak slúžia ako filter porúch, ale aj ako antenor. Skúste sledovať v schéme zapojenie od bodu LA, cez anténnu zdierku a dve cievky - KV a SV/DV (označené červeným krúžkom) a zistíte, že ak je niektorý kondenzátor na primáre sieťového trafa porušený a má skrat alebo zvod, tak sa vám cez uzemnené šasí tieto cievky spália. To sme našli aj v tomto rádiu, preto kondenzátory odpojte a tento obvod prerušte. Spálebnú KV primárnu cievku sme navinuli smaltovaným drôtom 0,15mm, cca 30 závitov vedľa sekundárnej cievky. Rozobrali sme aj vstupný blok cievok a našli sme (našťastie) primárnu cievku prerušenú len na prívode (pozri foto). Prispájkovanie prívodu, označeného červenou šípkou, problém vyriešilo.


Na ďalších obrázkoch vidno súčiastky nf a vf časti, určite nájdete tie, ktoré sme vymenili.
Niektoré detaily (brokát, gombík hlasitosti a tónovej clony, štítok na pravom boku)© Ing. Viktor Cingel, CSc. 11/2016

Dokumenty :: Renovácie, Dokumenty :: Zahraničné rádiá
Vytvorené: 6.11.2016