Turist 56 - (ТУРИСТ 56) - sovietske elektrónkové prenosné rádio

Toto rádio je zaujímavé svojou jednoduchou konštrukciou na pertinaxovej doske, kde na jednej strane sú pomerne efektívne rozmiestnené všetky súčiastky seriózneho superhetu, niektoré sú umiestnené na ďalších kolmo upevnených pertinaxových doštičkách a celá táto doska, spolu aj s feritovou anténou, ladiacim kondenzátorom a potenciometrom hlasitosti, je upevnená v plastovom obale tromi šroubičkami prevlečenými cez gumové podložky. Na spodku obalu rádia je pomerne zložitý konektor, umožňujúci pripojiť externý zdroj, ktorý nemáme. Detaily konštrukcie sú na fotografiách ďalej, resp. pomerne dosť fotiek a schém je na stránke kolegov www.radiopagajiba.lv a celý životopis rádia je na Wikipédii - ru.wikipedia.org .

V rádiu je často tento konektor rozobratý alebo napadnutý opravárom, tak som identifikoval podstatné štyri vodiče, ktoré potrebujete na napájanie a to: žeraviaca batéria 1,5V a anódová batéria 70V. Rádio má odber cca 12 mA, tak som ho napájal zo zdroja 150V cez odpor 6k8 a vtedy bolo v rádiu cca 70V. Ostatné vodiče sa poprepájali na svoje protistrany (tie izolačné bužírky na fotke dole nie sú v originálnom rádiu).

Ruské elektrónky zoženiete, ale dajú sa použiť aj naše miniatúrne československé elektrónky radu 1xx33 alebo 1xx34. V prvom prípade (žeravenie 1,4V, musíte na pertinaxovej doštičke pri reproduktore prepnúť prepínač P3 do polohy dole (predradný zrážací odpor sa premostí) alebo pri sérii 1xx34 (žeravenie 1,2V) musíte mať prepínač hore, tj s predradným zrážacím odporom.

V rádiu som nameral MF nastavené na cca 462kHz, výrobca uvádza originálny kmitočet 465kHz. Vymenený bol kondenzátor C28 za sľudový 1nF, a dajte pozor na vysokoohmové odpory R13 (3,6M), R11 (5,1M) - obidva boli prerušené a teda sa museli nahradiť. Pre istotu skontrolujte aj kritický odpor R14 (430), príp ho nahraďte odporom 470 Ohmov/0,5 W. Vysušený môže byť aj elektrolyt C30, nahradíte ho nejakým vhodným 20 mikroF/160V.

Cievky vo vstupnom obvode mali túto impedanciu: L2: 3,55 mH (11 Ohmov), L1: 350 mikroH (3 Ohmy). ladiaci kondenzátor má kapacitu jednej sekcie cca 50-420 pF (ak by niekto nastavoval oscilátor a pod). V mojom rádiu chýbal padingový kondenzátor C10, 390 pF, tak som tam dal 400pF sľudový kondenzátor, rozsahy som jemne doladil cievkou L5/6. Ohmický odpor primárneho vinutia výstupného transformátoru bolo 225 Ohmov.

Rádio je na dosť citlivé, ladí na celom rozsahu a dodáva slušný výkon. Podľa antény, ktorú použijete bude treba rádio ešte aj uzemniť, lebo sa v ňom nachádzal neidentifikovateľný brum, ktorý zanikol uzemnením mínus pólu žeravenia.

Schému a fotografiu s vnútorným rozložením a anotáciami, nájdete na tejto linke v katalógu

Autor. V.Cingel 1/2018Dokumenty :: Servisné návody
Vytvorené: 14.1.2018