Mikrofona MK204 - záchrana krásneho rádia
Autor: M.Malý, SR

Nálezový stav: MK204 - Skrinka mierne poškodená, na vrchu malá bublina. Chýbajú ovládacie gombíky, rámik okolo reproduktora, na stupnici vyblednutá červená farba. Rádio napadnuté kutilom a šedým opravárom ( myš).Šasi hrdzavé, neoriginálne súčiastky. Pôvodný prepínač odstránený, šasi vyrezané a ohnuté, nahradený prepínačom PALABA. Neoriginálny sieťový a nízkofrekvenčný transformátor, cievka odlaďovača chýba – náhrada namontovaná na vrchu šasi a ďalšia v rohu skrinky aj s ďalším kondenzátorom ( vidno vľavo hore na obr.2.). Cievková súprava značne poškodená od hlodavcov. Šasi už bolo opravované farbou – odstránená nálepka s pat. číslom.

Ďalší text a obrázky v priloženom súbore (kliknite na ikonu).

Mirkofona-MK204.pdf


Ďalší exemplár prístroja je zrenovovaný tak, že sa musel vymeniť sieťový transformátor, nahradený dobovým transformátorom: sekundár 2 x 4V, 1 x 400V. Súčiastky sú všetky originálne. Hlavný kondenzátor nie je Always, na spodku kondenzátora bola časová pečiatka 3/34, pravdepodobne dátum marec 1934. Na ďalšej fotke je teda neorginálny sieťový transfomátor, doplnený malý filtračný kondenzátor 20 mikroF / 450 V, hore elektrolyt a sieťová šnúra.
Dokumenty :: Renovácie
Vytvorené: 19.8.2018