Simca Radio - Autorádio 1959 - Manual - servisné poznámky a schéma

V tomto článku nájdete pár poznámok z renovácie ďalšieho podobného typu autorádia, zhotovené firmou Arel (FR) pre automobiliy Simca. Preavdepodobne ide o jednoduchší typ rádia, zložitejší je s automatickým motorovým ladením Arel Simca Automatic - 1959. Na štítku vo vnútri rádia sú tieto dáta:

Výrobca: Arel, Francúzko
VČ: 520556
Dáta: 12V, Rok: 1959 (na transformátore bol dátum Marec 1959)

Osadenie: EF89, ECH81, EBF89, ECB81, EL84, EZ80, Vibrator.

Na prednom paneli sú tieto ovládacie prvky:
  • Pravý gombík malý/veľký: ručné ladenie
  • Ľavý gombík malý: hlasitosť a vypínač
  • Ľavý gombík veľký: tónová clona

Rad 5x prepínačov (zľava doprava) - merané na hotovom rádiu pomocou signálneho generátora:
  • DV, DV1: rozsah 150 - 275 kHz (pri DV1 sa automaticky naladí 240 kHz, asi nejaká vtedajšia Francúzka stanica)
  • SV, SV1: rozsah 500 - 1600 kHz (pri SV1 sa automaticky naladí 1500kHz)
  • KV: 5,95 - 6,38 MHz (po stlačení sa naladí ako prvá frekvencia 6 MHz (50m)

Stupnicu osvetľuje 12 žiarovka ("sulfitka")

Ďalej nájdete niektoré fotografie, ktoré sa budú postupne dopĺňať, ako bude renovácuia prebiehať.

Pri zaťažení dáva zdroj cca 240V (červená ++) a cca 210V (červená +). Celé rádio odoberá 3,1A.

NF zosilňovač
je zapojený veľmi jednoducho. Skladá sa z jednočinného koncového stupňa s EL84, predzosilňovača s EBC81. Zdroj a zosilňovač je v jednom bloku, vydáva pomerne veľa tepelnej energie a je preto potrebné ho dobre vetrať (môže prispieť k vykurovaniu automobilu :). Upevňuje sa jednou skrutkou/maticou M8 na konzolu, asi je vhodné ho umiestniť na gumový silenblok, kvôli eliminácii otrasov v automobile. Od tohto bloku sa cez päťkolíkový konektor pripája jediným káblom aj panelová časť rádia. Zapojenie konektora je v schémach ďalej. Pri renovácii boli vymenené všetky elektrolyty v zdroji, v katóde EL84, ďalej 8n/800V pri usmerňovačke a tiež väzobný kondenzátor medzi anódou EBC81 a EL84.

Vibrátor je väčšinou nefunkčný, ak nezoženiete náhradný, tak doporučujeme zabudovať jednoduchý spínací obvod s MOSFET tranzistormi, budený IO 4047. Zapojenia nájdete na internete, napr. tu: https://www.electroschematics.com/tag/4047-circuits/ (schéma je tiež na konci článku). Trimrom nastavte kmitočet tesne nad alebo pod rezonančný kmitočet mechaniky tranformátoru (90 resp. 110 Hz v našom prípade, lebo trafo malo rezonančný kmitočet presne 100 Hz).

Nálezový stav


Dokumenty :: Renovácie, Dokumenty :: Autorádiá
Vytvorené: 10.12.2018