SABA 310 WL - renovácia a oprava prístroja

V tomto príspevku si môžete pozrieť ako sa značne poškodené rádio z 30-tych rokov postupne zreštaurovalo do takmer pôvodného stavu. Celý postup je zobrazený na fotografiách, resp. elektrické časti sú zdokumentované v podrobnom servisnom návode na tejto linke. Schému nájdete tiež v tomto návode.

Mechanicky bolo rádio značne skorodované a trimre zadreté, tak najprv prebehla dôkladná oprava korózie a následne nalakovanie šasí podobným lakom ako mal originál (obrúsenie, odhrzavenie, základný náter a krycí náter). Sieťové trafo, jeho vinutia, bužírky a krycí papier bolo natreté jemnou vrstvou šelakového laku. Celá skrinka bola dôkladne umytá a preleštená prípravkom na palubné dosky automobilov.

Ladiaci kondenzátor bol úplne skratovaný, statická časť rotora a otáčavá do seba vôbec nezapadali, boli tam rôzne vzdialenosti plechov od seba. príčinu sme identifikovali - statické plechy sú uložené v plaste a rotorové v zinkozliatine. Zrejme tieto dva odlišné materiály majú inú rozťažnosť/zmršťovanie v čase, tak sa plechy posunuli. Kondenzátor sme opravili tak, že sa do jednej sekcie vmontoval nový menší duál a prispôsobil sa na osku. Perfektne funguje (pozrite obrázok ďalej vo fotogalérii).

Rádio si perfektne hrá, na 5m anténu asi 20 SV staníc a asi 4 DV stanice, večer je to oveľa lepšie.


Dokumenty :: Renovácie, Dokumenty :: 30-te roky
Vytvorené: 19.1.2019