Centrum 771V - variant 117 - Renovácia švédskeho rádia

Našlo sa veľmi zaujímavé rádio, Centrum, na šasí má vyrazené číslo 117 + sériové číslo. Na stupnici má graficky znázornený symbol, niečo ako erb, a vedľa neho nápis Centrum Na www.radiomuseum.org sme našli podľa tejto značky a podľa vzhľadu a elektróniek hneď niekoľko modelov, datovaných do obdobia cca 1946-48. Všetky majú osadenie americkými elektrónkami a súčiastkami. V našom modeli je oscilátor trióda a pentóda ako mixer. Schematicky je najbližšie model 762V (na vstupe tróda 6J5 a mixér 6SG7), avšak je to mladší model bez magického oka. Tento model má 3 vlnové rozsahy, ako model čo sme renovovali a je popísaný v tomto článku.

https://www.radiomuseum.org/r/centrum_771v.html
https://www.radiomuseum.org/r/centrum_117.html
https://www.radiomuseum.org/r/centrum_762v.html

V našom modeli som prezrel schému, je totožná s 762V, plus náš model má magické oko, ako schéme 771V. Jedna zmena, napájanie g2 6SG7 v našom modeli nemá delič z dvoch odporov, ale len jeden predradný odpor 22k.

Čiže domnievame sa, podľa obrázkov, že náš model je asi 771V, variant 117.

Rádio sme našli v dosť dezolátnom stave. Bolo asi vo vlhku a skrinka bola úplne rozpadnutá, rozlepená a napadnutá červotočom. Prešla komplexnou opravou, jednotlivé vrstvy preglejky boli pozliepané jedna po druhej. Vrchná dýha je mahagónového odtieňa, tá sa nalepila na pôvodné miesto a zo spodu (nevidno) sa vzali kúsky dýhy na chýbajúce viditeľné časti. Na okrajoch bolo treba vložiť z bledej dýhy (javor) okrajové pásiky, široké asi 4 mm, a pri brúsení a napúšťaní dať pozor, aby sa nezafarbili. Po prebrúsení, pretmelení a napustení prípravkom proti drevokaznému hmyzu, sa celý korpus pretmelil, prebrúsil a namoril mahagónovým moridlom. Potom sa napustil fermežou, po vytvrdnutí niekoľkokrát prebrúsil. Povrchovú úpravu sme dokončili tromi vrstvami oleja na starožitný nábytok (Clou). Čierne časti a nožičky sa nastriekali čiernym lakom. Nožičky museli byť vyrobené nanovo. Rámiky okolo stupnice a brokátu sa nastriekali tmavším bežovým lakom.

Zaujímavé osadenie je na výstupe: 6V6GT. Túto elektrónku vo variante 6V6S ešte aj dnes vyrábajú, dokonca na Slovensku, v JJ Electronics, s.r.o. Čadca. https://www.jj-electronic.com/en/ . Muzikanti ju používajú do kvalitných zosilňovačov. Dostať ju kúpiť na internete, dokonca aj v predajni Musiker v Bratislave. https://www.jj-electronic.com/en/power-tubes . Vyrába sa variant 6V6S, charakteristika a hodnoty sú totožné, ako historická 6V6GT, a preto sme ju dali aj do rádia.

Ostatné elektrónky (až na jednu) v rádiu neboli, tak sme použili dostupné ekvivalenty. Nakoľko v rádiu sú originálne americké elektrónky, vieme, že ku každej existovali aj ruské ekvivalenty, vyrábané ešte aj v 50. rokoch, v kovových čiernych púzdrach. V nasledovnej tabuľke je zoznam elektróniek, ktoré sme použili:

1. 5Y3G - 5Ц4С (ruský ekvivalent) - usmerňovač dvojcestný
2. 6V6GT - 6V6S (JJ Čadca, Musiker) - koncová pentóda 12W
3. 6Q7GT - 6B8, 6Г7С, 6Г7 (ruské, kovové) - duodióda detektor, nf trióda predzosilňovač (my sme použili 6B8, pentóda prepojená na triódu)
4. 6K7GT - 6К7, (ruská, kovová) - mf zosilňovač
5. 6SG7 - 6SS7 - pentóda zmiešavač
6. 6Ж8 - 6SJ7 oscilátor (tu smne triódu 6J5 nezohnali, tak sme obvod prerobili na pentódu (a-g2, k-g3)

Zaujímavé na rádiu bolo to, že ani po 75 rokoch, po očistení vf časti a cievok a výmene dvoch padingových kondenzátorov (nemali kapacitu), všetky vf obvody aj oscilátor boli úplne presne naladené, dokonca podľa stupnice. Pre tých, čo by mali rádio rozladené, prikladáme zlaďovací postup [zdroj www.radiomuseum.org], ktorý však patrí k rádiu 762V, ale je zhodný s našim modelom. Cievky a ladiace prvky nájdete aj na samostatnej fotografii ďalej. Sken stupnice je tu na tejto linke. Museli sme vyrobiť novú, lebo bola zčasti zmazaná a podlepili sme ju pod sklo.

Rádio je veľmi citlivé a výkonné, o čo sa postarala výkonná výstupná pentóda 6V6S.

Nálezový stav
Skrinka po ošetrení, zlepení a napustení fermežou


Zreparovaná elektronika, vymenené kondenzátory

Cievkové vf sústavy a ladiaci postup
Zreštaurované rádioDokumenty :: Renovácie, Dokumenty :: Servisné návody, Dokumenty :: Zahraničné rádiá
Vytvorené: 23.2.2020