Radion - 220/4 - pokus o zreštaurovanie zaujímavého prístroja

Rádio bolo v nálezovom stave neúplné: chýbal predný panel, predný rám a na vrchu časť krycej lišty, v zapojení chýba transformátor? ak tam bol, a napájacia časť.
prepínanie rozsahov sa deje vľavo pomocou kolíka, ktorý sa vysunie/zasunie a prepína vinutie na vstupnej cievke. Väzba medzi vf a nf je cez tranformátor Philips 4001. Rádio má odlaďovač, ovládaný vľavo na boku skrinky.

O rádiách RADION sa detailne píše v článku v časopise Radiojournal 50/2004, HRČS.

Počas reštaurovania boli vykonané tieto úkony:
 • z masívnej dubovej doštičky, bola nahradená chýbajúca asi 6cm široká predná vrchná časť,
 • z dubového pologulatého profilu sa zhotovil predný rám,
 • predný panel sa zhotovil z 4mm hrubej preglejky, pretmelil sa a nastriekal na matne čierko (aby imitoval ebonit, ak tam bol),
 • v elektronike sa nerobilo nič, len sa dôkladne vyčistila,
 • pridal sa malý držiak s dobovou päticou na elektrónku RGN1504,
 • vpravo na prednom panely (boli tam otvory) sa spravil držiak z plechu a namontoval sa tam dobový vypínač (ak tam taký bol).

Otázky, ktoré sa vynárajú:
 • prečo toto rádio má označenie na štítku 220/4, keď 220 resp. 220/4 sa používa ako označenie typu aj na iných rádiách od tohto výrobcu. Nejedná sa o indikáciu že rádio je na 220V napájanie, a resp. 4V batériové napájanie?
 • https://www.radiomuseum.org/r/radion_fortuna_2204.html
 • http://www.radiomuseum.cz/radio/602/163/Radion-Radion_220.html
 • bol na prednom paneli typický grafický symbol (logo), zlatým písmom Radion ?
 • napájanie bolo asi zo sieťového trafa. Aj žeravenie bolo z trafa? - elektrónky RES164 a REN1054 vyryté na šasí tomu nasvedčujú.

Nasleduje fotoalbum.Dokumenty :: Renovácie, Dokumenty :: 30-te roky
Vytvorené: 15.4.2022