Superhet: Výpočet parametrov oscilátorového obvodu

12/2008. V.Cingel

Ten, kto niekedy opravoval superhet takmer "od podlahy" asi vie čo to je nastaviť presne súbeh pri niektorých pokazených súčiastkách. Obvod si treba presne prepočítať, nájsť miesta súbehu a naladiť. Táto pomôcka sa mi tiež hodila, keď som v jednom superhete musel nahradiť chýbajúcu vstupnú cievku za nie originálnu (mala viac mikroHenry) a bolo treba oscilátor v prístroji naladiť podľa tejto cievky.

Pri tomto je potrebné poznať princíp výpočtu trojbodového zapojenia. Aby bol tento výpočet ľahký, zostavil som ho do MS Excel tabuľky, kde si jednoducho zadáte žlté políčka. V modrých políčkach potom nájdete výsledný výpočet, ktorý je dole automaticky nakreslený do schémy oscilátorového obvodu. Ladenie súbehu potom prebieha podľa frekvencií nastavených v modrých políčkach. Tabuľka je predbežne zadaná pre vzorový DV rozsah.

Podrobnosti o ladení superhetu najdete v týchto článkoch: Ladenie prijímačov - priamozosilňujúcich i superhetov, Meranie na superhetoch, Príspěvek k výpočtu rezonančních obvodu, Zlaďovanie superhetu, Signálny generátor pre ladenie AM, Signálny generátor pre ladenie AM.


Superhet3bodovy.xls

Literatúra: Radiotechnika. F.Chvojka, Vydavateľstvo Práce - ROH, 1952.
Dokumenty :: Poradenstvo
Vytvorené: 25.12.2008