Dokumenty :: 30-te roky
29. 12. 2023
Autor: V.Cingel, 12/2023 - fotografie dobových súčiastok v amatérskej "truhličke".
15. 04. 2022
Autor: V.Cingel. Fotoalbum z opravy a reštaurovania zaujímavého a neznámeho variantu rádia of firmy Radion, Ig. Březovský, Brno
04. 09. 2019
Autor. M.Malý: Renovácia batériového prijímača z 30. rokov. Náhrada chýbajúcich komponentov replikami.
19. 04. 2019
Autor: M.Malý. Fotogaléria zaujímavého reproduktoru z tridsiatich rokov
19. 01. 2019
Autor: V.Cingel, SR. Oprava a renovácia silne poškodeného prístroja, ktorý sme dali do takmer pôodného stavu. Ukážka opravy skorodovaných častí a niektorých súčiastok.
26. 12. 2018
Autor: V.Cingel, SR. V článku nájdete detaily rádia konštruovaného v rokoch 1931/32, kedy už do jednej skrinky sa začali montovať spoločne elektrické šasí rádia a reporduktor.
22. 03. 2015
Autor. V.Cingel. Fotografická dokumentácia detailov rádia Philips 930A, poznámky potrebné pri oprave, sken celuloidovej stupnice
14. 12. 2014
Popis princípov a návody na amatérske zhotovenie magnetických kmitacích systémov pre reproduktory, Prevzaté z časopisu Radiolaboratoř, 1830 a 1931.
14. 12. 2014
Pár konštrukčných príkladov starých magnetických reproduktorov, ktorých kmitací systém prešiel detailnou rekonštrukciou a opravou. Článok poslúži ako inšpirácia pre tých, ktorých zaujímajú princípy reporduktorov a ich mechanická konštrukcia.
04. 06. 2014
Radioamater, 3/1930. Recenzia prijímača zo súťaže Radioamatera
01. 06. 2014
Sada inzerátov firmy Charles Unger, Praha (Triotron), ktorá dokumentuje sortiment výrobkov a komunikáciu so zákazníkov v rokoch 1929-1930
18. 02. 2014
Autor: L.Malina: poznámky z opravy reporduktoru Grawor
20. 05. 2013
Pravdepodobne od firmy Schrack (Triotron), rok výroby pred 1930
01. 02. 2013
Fotoalbum detailov prístroja. Autor. Ján Polák, HRČR
27. 10. 2012
... žeby Radio Faukner dopredával zvyšky po výrobe rádia Mikrofona MK302?
10. 03. 2012
Prevzaté z brožúrky: V.James: Domácí radiokonstruktér, 1924
14. 02. 2012
Unikátny rádioprijímač z roku 1925, americkej výroby. Autor: J.Popelka, ČR
24. 08. 2011
Unikátny prístroj, jeho stručný popis a schéma. Články zostavené z príspevkov autorov V.Cingela a A.Liedermanna
01. 04. 2011
Fotoalbum a sprievodca renováciou malej truhličky, trojlampovky z 30. rokov.
16. 11. 2010
Prevzaté z brožúrky: V.James: Domácí konstruktér, ORBIS, 1925. Preložil Fr.Bommer.
21. 02. 2010
Originálny nadpis: Nové označování patek radiolamp pro žhaveni stejnosměrným i střídavým proudem, Philips Radio, 1/1929
09. 01. 2010
Radiolaboratoř 14/1927.
03. 01. 2010
Wolfrámové, Thoriové, Oxydové vlákna. Ref: Die Selbstanfertigung von Radio-Apparaten mit 1 bis 7 Röhren. Empfänger und Verstärker, Universal- und Experimentier-Apparate für Amateure. R. KRÜGER, 1924
05. 12. 2009
Obsah časopisu vydávaného spoločnosťou Orbis, n.p. Praha.
05. 12. 2009
Obsah časopisu vydávaného spoločnosťou Orbis, n.p. Praha.
05. 12. 2009
Obsah časopisu vydávaného spoločnosťou Orbis, n.p. Praha.
29. 11. 2009
Popis a fotodokumentácia celého procesu renovácie slávneho prijímača.
28. 11. 2009
Ukážky renovácie amatérskych prístrojov, fotoalbum, poznámky, schémy.
24. 10. 2009
Obsah časopisu vydávaného spoločnosťou Orbis, n.p. Praha.
13. 10. 2009
Obsah časopisu vydávaného spoločnosťou Orbis, n.p. Praha.