Dokumenty :: 30-te roky
04/15/2022
Autor: V.Cingel. Fotoalbum z opravy a reštaurovania zaujímavého a neznámeho variantu rádia of firmy Radion, Ig. Březovský, Brno
09/04/2019
Autor. M.Malý: Renovácia batériového prijímača z 30. rokov. Náhrada chýbajúcich komponentov replikami.
04/19/2019
Autor: M.Malý. Fotogaléria zaujímavého reproduktoru z tridsiatich rokov
01/19/2019
Autor: V.Cingel, SR. Oprava a renovácia silne poškodeného prístroja, ktorý sme dali do takmer pôodného stavu. Ukážka opravy skorodovaných častí a niektorých súčiastok.
12/26/2018
Autor: V.Cingel, SR. V článku nájdete detaily rádia konštruovaného v rokoch 1931/32, kedy už do jednej skrinky sa začali montovať spoločne elektrické šasí rádia a reporduktor.
03/22/2015
Autor. V.Cingel. Fotografická dokumentácia detailov rádia Philips 930A, poznámky potrebné pri oprave, sken celuloidovej stupnice
12/14/2014
Popis princípov a návody na amatérske zhotovenie magnetických kmitacích systémov pre reproduktory, Prevzaté z časopisu Radiolaboratoř, 1830 a 1931.
12/14/2014
Pár konštrukčných príkladov starých magnetických reproduktorov, ktorých kmitací systém prešiel detailnou rekonštrukciou a opravou. Článok poslúži ako inšpirácia pre tých, ktorých zaujímajú princípy reporduktorov a ich mechanická konštrukcia.
06/04/2014
Radioamater, 3/1930. Recenzia prijímača zo súťaže Radioamatera
06/01/2014
Sada inzerátov firmy Charles Unger, Praha (Triotron), ktorá dokumentuje sortiment výrobkov a komunikáciu so zákazníkov v rokoch 1929-1930
02/18/2014
Autor: L.Malina: poznámky z opravy reporduktoru Grawor
05/20/2013
Pravdepodobne od firmy Schrack (Triotron), rok výroby pred 1930
02/01/2013
Fotoalbum detailov prístroja. Autor. Ján Polák, HRČR
10/27/2012
... žeby Radio Faukner dopredával zvyšky po výrobe rádia Mikrofona MK302?
03/10/2012
Prevzaté z brožúrky: V.James: Domácí radiokonstruktér, 1924
02/14/2012
Unikátny rádioprijímač z roku 1925, americkej výroby. Autor: J.Popelka, ČR
08/24/2011
Unikátny prístroj, jeho stručný popis a schéma. Články zostavené z príspevkov autorov V.Cingela a A.Liedermanna
04/01/2011
Fotoalbum a sprievodca renováciou malej truhličky, trojlampovky z 30. rokov.
11/16/2010
Prevzaté z brožúrky: V.James: Domácí konstruktér, ORBIS, 1925. Preložil Fr.Bommer.
02/21/2010
Originálny nadpis: Nové označování patek radiolamp pro žhaveni stejnosměrným i střídavým proudem, Philips Radio, 1/1929
01/09/2010
Radiolaboratoř 14/1927.
01/03/2010
Wolfrámové, Thoriové, Oxydové vlákna. Ref: Die Selbstanfertigung von Radio-Apparaten mit 1 bis 7 Röhren. Empfänger und Verstärker, Universal- und Experimentier-Apparate für Amateure. R. KRÜGER, 1924
12/05/2009
Obsah časopisu vydávaného spoločnosťou Orbis, n.p. Praha.
12/05/2009
Obsah časopisu vydávaného spoločnosťou Orbis, n.p. Praha.
12/05/2009
Obsah časopisu vydávaného spoločnosťou Orbis, n.p. Praha.
11/29/2009
Popis a fotodokumentácia celého procesu renovácie slávneho prijímača.
11/28/2009
Ukážky renovácie amatérskych prístrojov, fotoalbum, poznámky, schémy.
10/24/2009
Obsah časopisu vydávaného spoločnosťou Orbis, n.p. Praha.
10/13/2009
Obsah časopisu vydávaného spoločnosťou Orbis, n.p. Praha.
09/30/2009
Autor. Z.Vaníček ČR